Over Aan de slag met BelRAI (Vilvoorde)

Aan de slag met BelRAI (Vilvoorde)

Als zorgverlener of zorgorganisatie heeft u er alle belang bij om uw patiënten kwaliteitsvolle, en aangepaste zorgen aan te bieden. Daarom is het noodzakelijk om uw patiënten te kennen, niet alleen wat betreft hun medische voorgeschiedenis, maar ook op het vlak van sociale omkadering, zelfstandigheidsgraad, enz. BelRAI© helpt u hierbij. 

Iedere zorgverlener die BelRAI© beoordelingen invult en BelRAI© gebruikt voor zorgplanning moet eerst een BelRAI© opleiding volgen. 

De opleiding omvangt minimaal volgende thema's : 

  • BelRAI© introductie
  • Het leren invullen van BelRAI© items
  • Soorten BelRAI© resultaten en hoe deze een hulp bieden voor het opmaken van een individueel zorgplan; tips voor de implementatie van BelRAI© in de eigen organisatie

 

Om interactie mogelijk te maken is een maximum van 15 deelnemers per groep toegelaten. Let wel, bij weinig deelnemers voor deze opleiding zullen wij genoodzaakt zijn deze te annuleren. 

De opleiding duurt 4 dagen: 2 opleidingsdagen fysiek in Vilvoorde en 2 halve dagen intervisie (digitaal via webinar). Kijk onder het tabblad 'Programma' naar de specifieke data.

Aanwezigheid tijdens deze 4 sessies is verplicht. 

Deelnemers kunnen gedurende minimaal 6 maanden na de opleiding terecht bij de trainer voor allerlei vragen. 

Op het einde van een BelRAI© opleiding overhandigt de verantwoordelijke BelRAI© trainer een opleidingsbewijs aan elke deelnemer die een volledige BelRAI© opleiding heeft afgerond.

www.belrai.org 

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Deel met anderen