Dossiers en publicaties (bestellen & downloaden)

VBZV heeft voor een aantal veel voorkomende administratieve zaken dossiers ontwikkeld. Een aantal van deze dossiers zijn door VBZV leden hieronder gratis te downloaden, andere dossier zijn via onze bestelpagina te bestellen.

Tevens heeft VBZV een bundeling van verpleegkundige bassistechnieken (boek 115 blz.) uitgegeven die door onze leden te bestellen is.

Te downloaden dossiers

Zorgenplan (alleen voor leden)
Wondzorg dossier (alleen voor leden)
Palliatief dossier (alleen voor leden)
Verpleegkundig consult (alleen voor leden)
Verpleegdossier (alleen voor leden)

Voorbeelden van de te bestellen dossiers en publicaties