Onze missie

De Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen (VBZV) is een pluralistisch, filosofisch en politiek ongebonden beroepsorganisatie. De VBZV wil een platform zijn dat de individuele en collectieve professionele belangen van elke huidige en toekomstige zelfstandige thuisverpleegkundige behartigt op all niveaus.

Dit kan gebeuren op basis van individuele contacten, bijscholingen,informatieverstrekkingen en beroepsverdediging maar ook door o.m. actieve participatie en vertegenwoordiging binnen relevante werkgroepen en bestuursorganen van ministeries en andere(beleids)instanties, die betrokken zijn bij de reglementering, uitvoering en controle op de beroepsinhoud, beroepscategarie en praktijkvoering.

Tevens wil de beroepsvereniging stimuleren tot hoge kwaliteit van zorg door de leden te informeren m.b.t. navorming en te begeleiden tot goede praktijkvoering. Meewerken aan wetenschappelijk onderzoek maakt hiervan deel uit. De VBZV motiveert verder haar leden tot een correcte samenwerking en/of praktijkvoering tussen verpleegkundigen onderling en met andere zorgverleners, binnen de grenzen van de divers wettelijke kaders.

Tot slot zal de vereniging de individuele leden informeren en aanhoren,o.a. via de kringen, teneinde de juiste standpunten te kunnen innemen bij beroepsgebonden onderhandelingen op verschillende niveau's.