Gebruik lijst “voorschrijver”

Vanuit CM (christelijke mutualiteit) kregen wij antwoord, op een vraagstelling vanuit VBZV. (Een aantal leden had vanuit CM Limburg een mailbericht ontvangen over prestaties die ze indienen, waarvoor een voorschrijver is ingevuld, terwijl dit volgens RIZIV-instructies niet mag.)

Waarover gaat het?

Er is een lijst “voorschrijver” beschikbaar op de RIZIV-site. In deze lijst wordt vermeld voor welke prestaties een voorschrijver moet ingevuld worden. Het is echter ook de bedoeling dat er voor de prestaties die NIET op deze lijst staan, er GEEN voorschrijver mag ingevuld worden. Deze controle werd tot nu toe niet uitgevoerd, maar het RIZIV heeft met aandrang gevraagd om dat wel te doen vanaf prestatiedatum 01/07/2014.

De lijst van de prestaties waarvoor wel een voorschrijver moet ingevuld worden, vindt u op de website van het RIZIV: http://www.riziv.fgov.be/care/nl/infos/bill/index.htm

Alle andere prestaties waarvoor u nu een voorschrijver invult, dient u geen voorschrijver meer in te vullen bij uw facturatie. In “de lijst” wordt verwezen naar de betrokken nomenclatuur.  Zo staan de forfaits uit art. 8 van de nomenclatuur op de lijst “voorschrijver”, met de opmerking “Indien er binnen het forfait enkel prestaties verricht worden die geen voorschrijver vereisen, dan moet er bij het forfaitair honorarium ook geen voorschrijver vermeld worden”. Dus,  als er enkel een toilet wordt gedaan binnen dat forfait, dan mag er ook geen voorschrijver worden vermeld.

Gelieve rekening te houden met deze informatie. Indien u zelf niet instaat voor uw facturatie raden wij u aan om hiervoor contact op te nemen met uw softwarehuis of uw tarificatiedienst.

Minstens 1 mutualiteit past dit nu al toe en verwittigde (kort voor de inwerkingtreding op 1 juli 2014) de betrokken zorgverleners.

Leden zien meer

Onze website bevat waardevolle informatie voor patiënten en verpleegkundigen. Veel pagina's bevatten informatie die we alleen met onze leden willen delen. Wanneer je lid bent, raden we je aan om aan te loggen zodat u de volledige teksten kan lezen.