VBZV

Belangrijke documenten

Gratis dossiers voor onze leden

Leden kunnen de dossiers, formulieren en contracten die hieronder worden weergegeven gratis downloaden onder "Mijn VBZV" > "Dossiers".

 • Dossiers
  • Zorgenplan
  • Wondzorg dossier
  • Palliatief dossier
  • Verpleegkundig dossier
  • Verpleegdossier
  • GDPR dossier
 • Handige formulieren
  • Tarieven geconventioneerde verpleegkundigen 1/1/2020 (thuis tijdens weekdagen)
  • Tarieven geconventioneerde verpleegkundigen 1/1/2020 (thuis weekend en feestdagen)
  • Brief aan patiënten omtrent verplichte inlezing eID
  • Attest voor het uitvoeren van een verpleegtechnische verstrekking door een mantelzorger
  • Brief voor supplement bij prestaties buiten nomenclatuur
  • Aanvraag tot registratie als groepering derdebetaler
  • Formulier: wijzigingen in de samenstelling of de gegevens van een groepering derde betaler
  • Formulier vordering honoraria bij verzekeringsmaatschappijen
  • Katzschaal
  • Palliatieve aanvraag
  • Palliatieve aanvraag arts
  • Bewaartermijnen van documenten verpleegkundige praktijk
  • Document met uitleg bij Brief "bewijsstuk"
 • Voorbeeldcontracten
  • Modelcontract rusthuizen
  • Onderlinge volmacht groepsinning
  • Ontwerp ingebrekestelling
  • Samenwerkingsovereenkomst

Betalende dossiers bestellen

Onderstaande dossiers en andere uitgaven zijn te bestellen (tegen betaling) via info@vbzv.be

 • Boek: verpleegkundige basistechnieken 14,50 euro
 • Diabetesdossiers 3 euro per pakket (10 stuks per pakket)
 • Voorschriftenboekjes voor artsen 10 euro per pakket (10 stuks per pakket)
 • Mapjes voor de verpleegdossiers 5,5 euro per pakket (10 stuks per pakket)
Voor de bestelde goederen wordt eerst een factuur opgemaakt en na betaling worden deze verzonden.

leftdrag
leftdrag
leftdrag
leftdrag

LID WORDEN

leftdrag
leftdrag leftdrag
leftdrag leftdrag