VBZV

Nieuws

Wil je meer lezen?

Voor dit artikel te lezen heeft u niet voldoende rechten.
Log in met uw account of word lid van VBZV.

RIZIV-statuut 2020

De digitale procedure om jouw RIZIV-statuut voor 2020 te verkrijgen, is gestart. Indien het RIZIV over jouw e-mailadres beschikt, ontving je hiervoor een e-mail. Daarin staat dat je voldoet aan de basisvoorwaarden voor het sociaal statuut van 2020. Meer info over de basisvoorwaarden en de tools die je kunnen helpen

De digitale procedure om jouw RIZIV-statuut voor 2020 te verkrijgen, is gestart. Indien het RIZIV over jouw e-mailadres beschikt, ontving je hiervoor een e-mail. Daarin staat dat je voldoet aan de basisvoorwaarden voor het sociaal statuut van 2020.

De basisvoorwaarden voor het RIZIV om jouw dossier te onderzoeken zijn:

  • Het hele jaar toegetreden zijn tot de conventie (behalve het jaar waarin je jouw eerste RIZIV-nummer verkreeg)
  • Het hele jaar aan de slag geweest zijn als zelfstandige in hoofdberoep behalve het jaar waarin dit statuut voor het eerst werd aangenomen

 

Het feit dat je aan de basiswaarden voldoet, betekent dus niet dat je recht zal hebben op een premie voor het jaar 2020. Het RIZIV kent immers niet het volume van de terugbetaalde verstrekkingen uit 2020. Dit bepaalt of je al dan niet een premie ontvangt.

Zoals je weet, verzamelt het RIZIV informatie over jouw situatie en jouw activiteit. Op basis van deze informatie bepaalt zij vervolgens het bedrag waarop je recht hebt.

Het is echter beter om niet inactief te blijven, want als de door het RIZIV verzamelde informatie onvolledig of onjuist is, ben jij degene die deze onjuistheden moet bewijzen en in de meeste gevallen zal een eenvoudige verklaring op erewoord niet voldoende zijn.

Om de leden wiens RIZIV-statuut we beheren te helpen, maken we gebruik van twee tools.

Allereerst hebben we onze leden een online enquête opgestuurd om hun situatie in 2020 beter te begrijpen. Samen met onze ervaring bepalen we op basis hiervan of ze deel uitmaken van één van de groepen die in 2019 problemen ondervonden bij de procedure, zoals zorgverleners die van statuut of activiteit veranderd zijn gedurende het jaar. Indien dit het geval is, zullen wij een procedure voorstellen om ervoor te zorgen dat hun dossier correct en zonder onduidelijkheden wordt behandeld.

Anderzijds zullen we al onze leden voorstellen om een digitaal mandaat op te zetten ten gunste van Curalia. Met dit mandaat kunnen we informatie over de evolutie van hun dossier in 2020 inwinnen en hen helpen om dit tot een goed einde te brengen, indien nodig. Heb je vorig jaar geen mandaat opgezet, dan kan je dat dit jaar nog doen! Volg deze link naar de Curalia-websitepagina om meer details en informatie over dit mandaat te vinden!

Curalia staat meer dan ooit aan jouw zijde om jouw dossier te behandelen, jouw belangen te verdedigen en jouw rechten te doen gelden.

Vraag hier jouw RIZIV contract!

leftdrag
leftdrag
leftdrag
leftdrag

LID WORDEN

leftdrag
leftdrag leftdrag
leftdrag leftdrag