VBZV

Nieuws

Wil je meer lezen?

Voor dit artikel te lezen heeft u niet voldoende rechten.
Log in met uw account of word lid van VBZV.

COVID-19: aanmoedigingspremie voor zelfstandige verpleegkundigen en zorgkundigen in de thuisverpleging

Hebt u als zelfstandige verpleegkundige of zorgkundige in de thuisverpleging gewerkt in de periode van 1/09/2020 tot 30/11/2020? Dan hebt u, net als loontrekkenden in uw sector, recht op een uitzonderlijke aanmoedigingspremie. Zo bedanken we u voor uw gigantische inzet tijdens de 2de golf van COVID-19.

Wie heeft recht op de aanmoedigingspremie?

Je kunt de aanmoedigingspremie krijgen als:

 • u als zelfstandige verpleegkundige of zorgkundige in de thuisverpleging hebt gewerkt
 • in de periode van 1 september tot 30 november 2020.
     

Hoeveel bedraagt de aanmoedigingspremie?

De premie wordt bepaald op basis van het aantal patiëntcontacten. Het aantal patiëntcontacten wordt door het RIZIV berekend door het aantal patiënten te vermenigvuldigen met het aantal dagen waarop je minstens één contact had met deze patiënten, waarbij je tijdens het contact een verstrekking aanrekende

 • uit artikel 8 van de nomenclatuur
 • uit de revalidatienomenclatuur in het kader van diabeteseducatie (794253, 794334, 794415, 794430, 794452 en 794312).

Hierbij gebruikt het RIZIV de verstrekkingen die in de periode van 1 september 2020 tot 30 november 2020 zijn verricht én die uiterlijk op 31 januari 2021 werden ten laste gelegd en aanvaard bij de verzekeringsinstellingen.
   

De informatie die het RIZIV gebruikt, ontvangen ze van de ziekenfondsen, Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ) en de Fondsen Sociale Maribel.
   

Het maximumbedrag is 985 euro bruto.

 • Had je in deze periode 739 contacten of meer? Dan ontvangt u het maximumbedrag.
 • Had je minder dan 739 contacten? Dan passen we het bedrag proportioneel aan.
 • Werkte je als zelfstandige én als loontrekkende in de thuisverpleging? Dan verminderen we uw premie als zelfstandige, proportioneel met de activiteit als loontrekkende.

Wanneer en hoe krijg je de premie?

Om de premie te ontvangen hoef je geen aanvraag in te dienen.
    

Registreer uiterlijk op 17 mei 2021 een rekeningnummer via MyRiziv. Wij gebruiken dit rekeningnummer namelijk voor de uitbetaling.

 • Je hebt al rekeningnummer in MyRiziv en we mogen hierop uw aanmoedigingspremie storten? Dan hoeft u niks te doen.
 • Je hebt nog geen rekeningnummer in MyRiziv of wilt een ander rekeningnummer voor deze premie? Registreer dan tijdig dit rekeningnummer. Het RIZV streeft ernaar uw aanmoedigingspremie te betalen voor in de loop van juni 2021.

Ga je  niet akkoord met het betaalde bedrag? Je krijgt na de uitbetaling 60 dagen de tijd om het bedrag te betwisten. We publiceren hierover meer info op het moment dat we de premies uitbetalen.
   

Vragen?

 • Met betrekking tot de maatregelen die wij tijdens deze COVID-19-crisis nemen om de continuïteit van de verzorging en de vergoeding ervan te verzekeren, kunnen de zorgverleners hun vragen stellen via het adres: covid19@riziv-inami.fgov.be
 • Voor alle andere vragen over de COVID-19-crisis: www.info-coronavirus.be of 0800 14 689 van 9 tot 17 uur
    

Meer informatie

Reglementering

    
Bron: Riziv, laatst aangepast op 27 april 2021

Woman photo created by tirachardz - www.freepik.com

leftdrag
leftdrag
leftdrag
leftdrag

LID WORDEN

leftdrag
leftdrag leftdrag
leftdrag leftdrag