VBZV

Nieuws

Wil je meer lezen?

Voor dit artikel te lezen heeft u niet voldoende rechten.
Log in met uw account of word lid van VBZV.

VBZV behartigt uw belangen

Misschien vind je het heel evident dat is de kerntaak van de beroepsvereniging. Maar is het wel duidelijk wat dat dan precies inhoudt en vooral hoe dat gebeurt?

Op de eerste plaats gaat dat over het opnemen van mandaten in allerlei commissies en overlegorganen van de overheid en het onderhouden van contacten met beleidsmakers en ambtenaren bij de vele administraties, op verschillende niveaus. Wat er ook bij komt kijken, is het opvolgen en screenen van allerlei informatie om zeker te zijn dat er niets beslist wordt dat ongunstig kan zijn voor de zelfstandige verpleegkundige. En daar kruipt voor het bestuur en het VBZV-team veel werk en tijd in.

Om een concreet voorbeeld te geven: een lijst van parlementaire vragen (enkel federaal niveau – dekamer.be) vroeg alleen al deze week onze aandacht. Met dank aan Edward Van Rossen die vanuit de Federatie Vrije Beroepen en het Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers dit mee helpt opvolgen voor ons.

 • Vraag van Catherine Fonck aan Frank Vandenbroucke (VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over "De verschillen in terugbetaling afhankelijk van de conventiestatus van de zorgverstrekker" (55016060C)
 • Vraag van Anneleen Van Bossuyt aan Sophie Wilmès (VEM Buitenlandse en Europese Zaken) over "De Europese bevoegdheden op het vlak van gezondheidszorg" (55016772C)
 • Vraag van Hervé Rigot aan Frank Vandenbroucke (VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over "Het tekort aan huisartsen in landelijke gebieden" (55017120C)
 • Vraag van Caroline Taquin aan Frank Vandenbroucke (VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over "Het visum van klinisch orthopedagoog en de opvolging van de valorisatie van de competenties" (55015743C)
 • Vraag van Dominiek Sneppe aan Frank Vandenbroucke (VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over "Het toepassen van de derde-betalersregeling op de griepvaccins" (55015928C)
 • Samengevoegde vragen van
  • Robby De Caluwé aan Frank Vandenbroucke (VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over "De feedback rond het voorschrijfgedrag van huisartsen en medische huizen inzake antibiotica" (55016300C)
  • Sofie Merckx aan Frank Vandenbroucke (VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over "Het terugdraaien van de beslissing inzake de prijsverhoging voor antibiotica" (55017207C)
  • Thierry Warmoes aan Frank Vandenbroucke (VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over "Het terugdraaien van de beslissing inzake de prijsverhoging voor antibiotica" (55017647C)
 • Vraag van Valerie Van Peel aan Frank Vandenbroucke (VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over "Artsenquota en contingentering" (55016391C)
 • Vraag van Barbara Creemers aan Frank Vandenbroucke (VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over "My HealthViewer" (55016428C)
 • Kathleen Depoorter aan Frank Vandenbroucke (VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over "De vaccinatie door de apothekers" (55016445C)

Om de complexiteit te illustreren nog even dit. Uit het antwoord op het laatste document, nl. de vraag van Kathleen Depoorter, bleek dat nog niet alle adviezen aanwezig zijn, maar de Federale Raad voor Verpleegkunde en de Technische Commissie voor Verpleegkunde hebben wel al een gezamenlijk advies uitgebracht en dat ter beschikking gesteld op hun website. Ook hier moeten we dus permanent alert blijven voor parallelle acties vanuit diverse hoeken.

Kortom, enkel op basis van een correcte analyse van alle voorhanden zijnde documenten en een afstemming met leden, collega’s binnen andere organisaties en experten, kan er vervolgens een standpunt of een aanpak uitgestippeld worden om mee te nemen in de belangenbehartiging.

leftdrag
leftdrag
leftdrag
leftdrag

LID WORDEN

leftdrag
leftdrag leftdrag
leftdrag leftdrag