VBZV

Nieuws

Wil je meer lezen?

Voor dit artikel te lezen heeft u niet voldoende rechten.
Log in met uw account of word lid van VBZV.

RIZIV- update: COVID-19-impact op je vergoedingen en premies

Het RIZIV heeft laten weten dat voor een aantal premies de voorwaarden zijn aangepast omdat veel zorgverleners hun activiteiten in 2020 tijdelijk moesten terugschroeven.

Zo kom je al in aanmerking voor de bijscholingspremie als je 3 uur (ipv 5 uur) bijscholing hebt gevolgd. Deze vergoeding moet je aanvragen op uiterlijk 15 september (inbegrepen) 2021.

Ook voor de telematicapremie is er een aanpassing: hier zijn 6.650 W-waarden nodig in plaats van 7000 W-waarden. Je kan je telematicapremie 2020 aanvragen vanaf 19 juli tot en met 31 oktober 2021.

Voor het sociaal statuut tot slot werden de bedragen op 31.350 (ipv 33.000) – 150.000 euro gezet voor verstrekkingen gefactureerd uit artikel 8. De nodige informatie voor de aanvraag moest binnen zijn in juni. In de periode juli-augustus kun je nagaan of je in aanmerking komt en eventuele gegevens nasturen.

Met betrekking tot het sociaal statuut gaf Curalia nog volgende informatie mee: Om rekening te houden met de impact van Covid-19 heeft de regering op 2 juli het Koninklijk Besluit goedgekeurd met betrekking tot de verlaging van de activiteitsdrempels voor het RIZIV sociaal statuut 2020. Opgepast: De drempels zijn niet met 25% verlaagd zoals voorzien in het ontwerp van KB goedgekeurd door het RIZIV. Het reductiepercentage voor de verpleegkundigen is 5%. De procedure voor het RIZIV sociaal statuut 2020 gaat door. De beoordeling van de activiteit - en dus van de voorziene premie - voor het jaar 2020 is beschikbaar op MyRIZIV. Zorgverleners waarvan het RIZIV een e-mailadres heeft, worden binnenkort verwittigd. Sommige zorgverleners hebben er belang bij de gegevens waarop het RIZIV zich baseerde om hun activiteit te beoordelen, aan te vullen/corrigeren. Dit is bijvoorbeeld het geval voor zelfstandige apothekers niet-titularissen, kinesitherapeuten actief in Medische Huizen (WGC), halftijdse medische zorgverleners, enz. Indien je reeds een elektronisch mandaat (CSAM) aan Curalia hebt verleend, kun je deze elementen per e-mail bezorgen. Curalia zorgt dan voor de vervollediging van je dossier bij het RIZIV. Indien je dat nog niet gedaan hebt, kun je Curalia nog steeds een mandaat verlenen om je RIZIV-dossier te beheren en te verdedigen.

Vertrek met een gerust hart op vakantie! Curalia staat aan uw zijde en helpt u de aanvullende informatie te verstrekken die u nodig heeft.

Deze informatie en bijkomende informatie over de voorwaarden en de aanvraagprocedures van de verschillende premies vind je op de website van het RIZIV.

leftdrag
leftdrag
leftdrag
leftdrag

LID WORDEN

leftdrag
leftdrag leftdrag
leftdrag leftdrag