VBZV

Nieuws

Aanvulling draaiboek contactopsporing thuiszorg

met wijzigingen in het rood

Hieronder vindt u een aangepaste versie van het draaiboek contactopsporing thuiszorg. De wijzigingen werden aangeduid in het rood, afgestemd met de koepelorganisaties en goedgekeurd door de Stuurgroep Contactonderzoek.

De voornaamste wijziging omvat een bijlage bij het draaiboek waarin u een leidraad kan vinden voor de verantwoordelijken van collectiviteiten in de thuiszorg in het geval van contactopsporing.

Eventuele vragen en problemen die u wenst te melden aan Zorg en Gezondheid worden opgevangen via thuiszorg@vlaanderen.be of de sectorverantwoordelijke. Gelieve deze te centraliseren door de verantwoordelijke van uw voorziening.

leftdrag
leftdrag
leftdrag
leftdrag

LID WORDEN

leftdrag
leftdrag leftdrag
leftdrag leftdrag