VBZV

VBZV Helpcenter

Terug naar overzicht

13. Wat is het verschil tussen een “vaste verpleegkundige” en een “referentieverpleegkundige diabetes”?

Binnen de nomenclatuur art. 8 is er een verschil gemaakt tussen de vaste verpleegkundige en de referentieverpleegkunidge inzake diabetes.

  • vaste verpleegkundige: de beoefenaar van de verpleegkunde die de patiënt doorgaans verzorgt en die het inspuiten van insuline verricht of de door hem aangeduide beoefenaar van de verpleegkunde die hem vervangt
  • referentieverpleegkundige inzake diabetes: een beoefenaar van de verpleegkunde die beantwoordt aan de opleidingsvoorwaarden omschreven in een richtlijn die op voorstel van de Overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging wordt uitgevaardigd, en die als dusdanig ingeschreven is bij het RIZIV.
leftdrag
leftdrag
leftdrag
leftdrag

LID WORDEN

leftdrag
leftdrag leftdrag
leftdrag leftdrag