VBZV

VBZV Helpcenter

Terug naar overzicht

27. Voor welke patiŽnten mag ik een verpleegkundig consult uitvoeren en attesteren?

  • een patiënt bij wie u op zijn minst tweemaal per week hygiënische verzorging hebt verleend over een ononderbroken periode van minstens 28 dagen die start op de dag van de eerste hygiënische verzorging
  • een palliatieve patiënt bij wie u op zijn minst tweemaal per week hygiënische verzorging verleent, van bij aanvang van de zorg

leftdrag
leftdrag
leftdrag
leftdrag

LID WORDEN

leftdrag
leftdrag leftdrag
leftdrag leftdrag