VBZV

VBZV Helpcenter

Terug naar overzicht

42. Wat is een ďtegemoetkoming voor kunstmatige voedingĒ?

Wanneer uw patiënt thuis kunstmatige voeding toegediend krijgt, heeft deze recht op een tegemoetkoming. Dit is enkel voor enterale voeding. De behandelend arts vult het aanvraagformulier in dat de patiënt overmaakt aan de mutualiteit. De adviserend geneesheer zal na akkoord een “machtiging” aan de patiënt bezorgen. De facturen van aankoop van de sondevoedingen dient de patiënt in bij het ziekenfonds.

Let op: het gaat om een forfaitair bedrag/jaar dat niet hoger kan liggen dan de effectief betaalde facturen.

leftdrag
leftdrag
leftdrag
leftdrag

LID WORDEN

leftdrag
leftdrag leftdrag
leftdrag leftdrag