VBZV

Werkgroepen

VBZV WerkgroepenWerkgroep Beroepsbelangen

Het verdedigen van onze beroepsbelangen als zelfstandige thuisverpleegkundigen is al altijd de core business van onze vzw geweest. De werkgroep beroepsbelangen staat, onder leiding van Freddy Massart, in voor de vertegenwoordiging in Federale, Vlaamse en beroepsmatige commissies waar we het beroep van zelfstandige verpleegkundige verdedigen. De werkgroep werkt inhoudelijk op het bespreken en bepalen van standpunten, werkt nieuwe voorstellen uit en organiseert inspraak en medewerking van de leden. Het motto omvat respect voor de zelfstandige verpleegkundige, een positieve benadering van ons beroep en focus op samenwerking. Wat een zelfstandige verpleegkundige doet, is goed gedaan.

Werkgroep Zorgorganisatie

Deze werkgroep, met voorzitster Sophie Van Frausum, heeft volgende gemotiveerde leden: Stijn Remaut (als ondervoorzitter), Conny Dekens en Heidi Janssens. De doelen voor dit jaar zijn het uitbreiden van de “Wegwijs in de thuisverpleging” naar een terugkomdag voor gevorderden en het uitwerken van het (binnenkort voor iedereen) verplichte kwaliteitshandboek en bijbehorende workshop.

Werkgroep Regionale werking

Deze werkgroep heeft de opdracht – onder leiding van Paul Van Marcke – om de Kringwerking verder uit te bouwen en vooral te versterken. Kringen zijn de ideale plaats voor al onze collega’s om elkaar te treffen. Ze zijn een belangrijke actor op lokaal en regionaal niveau en een schakel tussen de zelfstandig thuisverpleegkundige en de beroepsvereniging. Informatiedoorstroming en het organiseren van vormingen zijn momenteel de voornaamste activiteiten. Binnen de werkgroep zijn we overtuigd dat deze Kringen tot veel meer in staat kunnen zijn dan enkel en alleen waar ze nu voor staan en wat ze nu doen. Uitgaande van een betere samenwerking tussen de kringen en de leden onderling moet het mogelijk zijn om de zwaktes die nu al te vaak ervaren worden door onze leden, om te zetten in echte troeven. We denken aan verscheidene pistes om de kringen te wapenen voor de toekomst. Op basis van de resultaten van de werkgroep zal er een concreet plan op tafel gelegd worden.

Werkgroep VZW-werking

Waarschijnlijk bestaan er wel onderwerpen met een sensuelere ondertoon als VZW-werking, statuten en of huishoudelijk reglement. Niets is minder waar, uiteraard is het belangrijkste van een vereniging zijn leden. Maar zonder de grondregels van hoe deze leden zich verenigen, noem het de spelregels of het fundament heeft deze vereniging weinig kans op slagen. Na 10 jaar dienst oordeelde de transitiegroep dat de oude statuten en huishoudelijk reglement eens herbekeken en afgestemd moesten worden aan de huidige vennootschapswetgeving en het veranderde werklandschap. Lien Stockman, Wim Laporte en Steven Vancraesbeek werden bereid gevonden om deze werkgroep vorm te geven. Ook kringwerking moet opgenomen worden in de statuten. Het is onze ambitie om deze nieuwe statuten nog voor de zomervakantie vorm te geven. In het najaar 2020 zullen we dan het huishoudelijk reglement afstemmen aan de huidige bestuurdersrealiteit. Deze regels ondersteunen de statuten en concretiseren de werking van de vereniging. Eens deze klaar zijn kunnen we naar democratische bestuursverkiezingen gaan. Want ja, dat is onze uiteindelijke ambitie. Een zo democratisch mogelijk bestuur waarin zowel de solo werkende verpleegkundige, de verpleegkundige in kleine groepen tot 56 personen en grotere groepen van meer dan 57 personen, als de kringen een stem krijgen. Niet alleen een stem in de algemene vergadering, maar ook in de raad van bestuur. Het is onze ambitie om tegen eind 2021 naar verkiezingen te gaan. Veel werk aan de winkel maar één ding is zeker: we zijn er ondertussen aan begonnen met heel veel goesting en ijver.

leftdrag
leftdrag
leftdrag
leftdrag

LID WORDEN

leftdrag
leftdrag leftdrag
leftdrag leftdrag