VBZV

Nieuws

Een toekomstbestendige kring Leuven, Leuven Zuid en Leuven Noord!


De overheid raast als een sneltrein door ons zorglandschap. Termen als Zorgraden, Thuishospitalisatie, Onco@Home, kwaliteitswet, praktijkfinanciering, Vivel, nieuw wondzorgdossier e.d. zijn maar enkele voorbeelden uit de veelvoud van zaken die op ons afkomen.

Het is dan ook onze overtuiging dat we ons als Kring moeten wapenen, tegen deze veranderingen in de nabije toekomst. Een toekomstbestendige Kring, die er de komende 10 jaar weer wil en misschien NOG MEER wil staan met een regionaal sterke inspirerende, verbindende, informerende maar ook aanwezige rol!

Zo willen we:

 • Aanwezig zijn in de 3 zorgraden die onze regio dekt.
 • Aanwezig zijn op de project overlegmomenten samen met onze ziekenhuizen.
 • Onze leden informeren, wat speelt zich waar af, welke initiatieven worden waar uitgerold, welke boot mogen we niet missen.
 • Hoe kunnen wij als zelfstandige thuisverpleegkundigen elkaar versterken binnen onze regio, hoe kunnen we elkaar inspireren, hoe leren we elkaar waarderen en (h)erkennen.
 • Informerende samenkomsten op regelmatige basis.
 • Informatiedoorstroming via een nieuwe website, Facebookpagina, nieuwsbrieven.
Om te voldoen aan de wettelijke standaarden van het nieuwe vennootschapswetboek worden de statuten aangepast. De naam van de nieuwe Kring wordt “Kring zelfstandige thuisverpleging Leuven Noord Zuid VZW”. (Afgekort KZT LNZ)

Onze nieuwe kring heeft vernieuwde statuten maar ook een vernieuwd bestuur dat bestaat uit collega’s uit een 7-tal praktijken uit de ganse regio.
 • Stijn Camps is bereid gevonden om de rol van nieuwe voorzitter met veel goesting op zich te nemen.
 • Peter Feryn: bestuurder en volgt de ELZ-Leuven Noord op.
 • Steven Vancraesbeek: bestuurder, is vertegenwoordiger in ELZ-Leuven Zuid.
 • Geert Boey: bestuurder en penningmeester en vervanger ELZ-Leuven Noord.
 • Inge Meeus: bestuurder en vervanger ELZ-Leuven Zuid.
 • Pieter Vancalenberg: bestuurder en volgt de ELZ-Leuven op.
 • Pamela Naets bestuurder en vervanger ELZ Leuven.
 • Vincent Vanderbeeken: bestuurder, hier is het adres van de VZW.
 • Stijn Swaegers is webmaster.
 • Peter Feryn en Michiel Lovenich (als niet bestuurder): Opvolging van de Onco@Home projecten.
Op dit ogenblik zijn we nog in gesprek met een aantal collega’s die het bestuur willen versterken. Vele handen maken het vele werk licht! Heb jij interesse ? Neem dan zeker contact op via Stijn Camps op nummer 0498/45 53 52.

Soms moet je durven springen en kleur bekennen. We zullen dit niet alleen doen. Na verschillende constructieve gesprekken en aftoetsen van gemeenschappelijke belangen en ambities willen we dit samen waarmaken met onze beroepsvereniging VBZV. We worden op deze manier lid van hun strategische adviesraad kringen “ SARK”. Niet alleen krijgen we hierdoor een bindende stem binnen het nationaal bestuur maar we krijgen ook directe en rechtstreekse informatie vanuit de verschillende overlegorganen waarin zij zetelen.
Een niet onbelangrijk gegeven als we de overheidssneltrein die door ons landschap raast niet willen missen, daar waar anderen wel opspringen. Stijn Camps en Stijn Swaegers worden hierin onze vertegenwoordigers.

Voel jij je aangesproken door ons vernieuwde toekomstbestendige project, maak je dan zeker lid. Eerstdaags zal je een betalingsuitnodiging ontvangen.

Maar even belangrijk: wil je zeer actief deelnemen? Sluit je dan aan als bestuurder of neem deel aan de werkgroepen die rond bepaalde thema’s zullen opstarten.

Je was lid van de ‘oude’ Kring maar niet werkzaam in één van de zorgraad regio’s waaronder wij zullen vallen, wil dat dan zeggen dat je geen lid meer kan zijn? Uiteraard wel. Wij hebben enkel geoordeeld dat het volgen van 3 zorgregio’s en eraan participeren regionaal het meest haalbare is. Maar uiteraard is dat maar een deeltje van onze werking.

Als één team van zelfstandige thuisverpleegkundigen met een positieve VIBE er regionaal tegenaan ! Wij gaan ervoor! Hartelijke groeten,

Stijn, Peter, Steven, Geert, Inge, Pieter, Pamela, Vincent en Stijn….

leftdrag
leftdrag
leftdrag
leftdrag

LID WORDEN

leftdrag
leftdrag leftdrag
leftdrag leftdrag