Dossiers en andere uitgaven downloaden & bestellen


Dossier downloaden

Klik op de titel om het dossier te downloaden

Dossiers en andere uitgaven bestellen

Onderstaande dossiers en andere uitgaven zijn te bestellen (tegen betaling) via info@vbzv.be

Boek: verpleegkundige basistechnieken 14,50 euro

Diabetesdossiers 3 euro per pakket (10 stuks per pakket)

Voorschriftenboekjes voor artsen 10 euro per pakket (10 stuks per pakket)

Mapjes voor de verpleegdossiers 5,5 euro per pakket (10 stuks per pakket)