Lezingen en workshops congres "Zelfstandige thuisverpleging Vlaanderen 2019"

Lezingen

Veneuze ulcera
Sonja Vlayen, verpleegkundig specialist wondzorg en wondcoördinator UZA
10.00 – 10.30 u
Ongeveer 80% van de ulcera zijn van veneuze aard en hebben een chronisch karakter. De genezing van een veneus ulcus kan meer als één jaar duren. Daarnaast is de kans op herval groot. Het is vanzelfsprekend dat de impact groot is op de kwaliteit van leven van de patiënt. Hoe kan je als thuisverpleegkundige een veneuze ulcera het best behandelen? Ontdek de laatste richtlijnen tijdens deze lezing.

BelRai in de thuisverpleging: dichtbij of toekomstmuziek?
Liza Van Eenoo, FOD Volksgezondheid
10.35 – 11.05 u
BelRai, de opvolger van de Katz-schaal waar al jaren over gesproken wordt. Hedendaags horen we vooral onderzoeksresultaten over de toepassingen van het instrument in woon -en zorgcentra of bij de thuiszorg. Maar wat is de stand van zaken voor de implementatie van BelRai(screener) in de thuisverpleging?

IAD, vochtletsels, luierdermatitis of… Wat is het nu? 
Kris Bernaerts, verpleegkundig specialist wondzorg UZ Leuven
11.20 – 12.00 u
Incontinentie is een probleem bij ongeveer 20% van de gehospitaliseerde patiënten, maar ook in thuiszorg frequent voorkomt. Een van de belangrijkste complicaties van deze incontinentie is incontinentie-geassocieerde dermatitis (IAD). IAD kan heel wat fysiek discomfort, sociaal en psychisch lijden meebrengen voor de patiënt en is bovendien een risicofactor voor het verkrijgenvan decubitusletsels. De laatste jaren is er heel wat onderzoek gebeurd rond preventie en behandeling van vochtletsels. Recent werd een nieuwe classificatietool GLOBIAD ontwikkeld en werden nieuwe behandelmethoden voorgesteld vanuit de industrie. Wil je meer weten over deze classificatietool en de nieuwe behandelmethoden? Kom het te weten in deze lezing.

De impact van een juiste injectietechniek op nsulineverbruik en lipohypertrofie. 
Alfrieda Kuipers, diabetesverpleegkundige
12.05 – 12.35 u
Lipohypertrofie is een veel voorkomende complicatie bij mensen die insuline injecteren en kan leiden tot onnodig insulineverbruik. Vaak ligt een onjuiste injectietechniek aan de basis hiervan. Zorgverleners hebben een grote impact op het voorkomen/verminderen van lipohypertrofie. Tijdens deze lezing krijg je de meest recente inzichten over het verband tussen hergebruik van pennaalden en lipohypertrofie, alsook de impact van hergebruik op de kosten van de gezondheidszorg.

Euthanasie bij dementie “Geef mij het recht om te kiezen”
Wim Distelmans, professor in de palliatieve geneeskunde, VUB
14.15 – 14.45 u
Tegen 2035 komen er de helft meer mensen met dementie bij. Sommigen willen het aftakelend  proces niet tot het einde ondergaan. Zij opteren voor een zelfgekozen leveneinde, hetgeen echter de wetgeving van vandaag niet toelaat. LEIF startte hiervoor een petitiecampagne. Hierover komt WimDistelmans de stand van zaken toelichten.

RIZIV materie 
Marie-Josée Vanherck, bestuurslid VBZV
14.50 – 15.20 u
Binnen de overeenkomstencommissie zijn werkgroepen voortdurend aan het werk om nieuwe voorstellen uit te werken voor de nomenclatuur en wetgeving bij thuisverpleegkundigen. Tijdens deze lezing kom je de actualiteit van het moment te weten.

Evoluties in de zorg 
Marc Geboers, directeur sector algemene ziekenhuizen bij Zorgnet-Icuro
15.35 – 16.05 u
Er zijn tal van evoluties en trends in ons zorglandschap. Deze evoluties en trends dagen ons uit om de zorg en thuisverpleging in de toekomst op een andere manier te organiseren. Ook benieuwd? Kom dan zeker luisteren.

Kringen zelfstandige thuisverpleging: een blik naar de toekomst
Marie-Josée Vanherck, bestuurslid VBZV
16.10 – 16.40 u
Het zorglandschap is voortdurend in beweging. Dit brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Het plaatselijk verenigen van zelfstandige thuisverpleegkundigen onder de vorm van kringen kan een antwoord bieden op deze uitdagingen. Benieuwd? Kom luisteren naar deze lezing.

Communicatie & marketing in de zorg “We laten ons zien want we mogen gezien worden.”
Patris Wagemans, beleidsmedewerker Woonzorgnet-Dijleland
16.45 – 17.15 u
Het veranderend zorglandschap zet de volledige zorgsector onder druk. Hoe kan inzetten op marketing en communicatie, de positie van jouw verpleegpraktijk in een evoluerend zorglandschap versterken? Patris Wagemans vertrekt vanuit een praktijkvoorbeeld en zorgt voor de nodige inspiratie om zelf aan de slag te gaan.

Een coöperatieve onderneming? Dat is toch enkel voor melkboeren, niet voor zelfstandige verpleegkundigen?
Hannes Hollebecq, adviseur coöperatief ondernemen bij Cera
17.20 – 18.00 u
Als zelfstandige verpleegkundigen sta je voor tal van uitdagingen: het zorglandschap verandert voortdurend, maar ook andere aspecten van je bedrijfsvoering vragen veel tijd. Zou het niet gemakkelijker gaan als je je beroep kan doen op de kennis en ervaringen van andere zelfstandige verpleegkundigen? Als je de krachten bundelt? Misschien wel, maar hoe organiseer je dan zo’n groep van zelfstandigen? Hoe kan dat zonder het gevoel te hebben te moeten werken voor iemand anders of dat je samenwerkingspartner toch vooral concurrentie is? Wel, er zijn ondernemingen waar de mensen die er werken de aandeelhouders zijn. Zo beslissen zij samen wat ze precies samen doen en hoe ze dat doen. Een eigenaarschap gebaseerd op gelijkwaardigheid: de lusten en de lasten van gemeenschappelijke de onderneming worden gedeeld. Coöperatieve ondernemingen van, voor en door gelijkwaardige zelfstandige verpleegkundigen. Benieuwd of het ook iets is voor jou? Dat kom je te weten op deze sessie.

 

Workshops


Negatieve druktherapie in de thuisverpleging
Kristof Balliu
10.00 – 10.30 u
Hoe ga je aan de slag als je een patiënt thuis verzorgd met NDT? Welke aandachtspunten bekijk je tijdens de verbandwissel en hoe los je problemen op? Hands on training met ondersteuning van ervaren collega’s.

Feedback vragen en geven 
Peter Massy
10.35 – 11.05 u
Feedback geven aan collega’s en patiënten: we weten allen hoe nodig het is feedback te geven maar hoe pak je dit aan in de praktijk? Tijdens deze workshop krijg je op een praktische en leuke manier handvaten mee om in de praktijk aan de slag te gaan.

Condoomkathether: de ideale oplossing voor mannelijke incontinentie? 
Iris Van desteene
10.35 – 11.05 u
Condoomkatheter, een volwaardig alternatief voor incontinentieverband. Hoe breng je het aan? Waar moet je op letten? Tijdens deze lezing ga je praktisch aan het werk.

Wekelijkse medicatie: samenwerking tussen apotheker en thuisverpleging
Dominique Blanckaert
10.00 – 10.30 u
Wat als de apotheker in staat voor het wekelijks klaarzetten van de medicatie? Hoe kan je dit aanpakken dat het voor beide een win-win situatie is? Ontdek het tijdens deze workshop.

Debrideren: je kan het leren 
Kristof Balliu
11.20 – 12.00 u
Bij het ontstaan van een wonde treed er een weefselverlies op. Hoe verwijder je veilig avitaal weefsel uit de wonde? In deze workshop krijg je kort uitgelegd welke soorten  debridementen de voorkeur genieten en daarna kan je zelf aan de slag onder toezicht van een ervaren wondspecialist.

Voorkom skintears in 3 stappen 
Raymond Rutsaert
12.05 – 12.35 u
Als thuisverpleegkundige kom je regelmatig in contact met skintears. Hoe kan je deze voorkomen? Tijdens deze workshop ga je zelf aan de slag.

Verpleegkundige in huisartsenpraktijk
Lucky Botteldooren 
13.05 – 13.35 u
De opleiding ‘Verpleegkundige in de huisartsenpraktijk’ bestaat al enkele jaren. Kom tijdens deze workshop te weten welke meerwaarde een thuisverpleegkundige binnen de huisartsenpraktijk kan betekenen en waarom het waardevol is voor jouw verpleegpraktijk.

Stomazorg, een individuele benadering?
Geert Vercruysse en Wim Verhelst
13.05 – 13.35 u
Tijdens deze workshop ga je zelf aan de slag. Je krijgt een opfrissing van belangrijke basisprincipes, het gebruik van hulpmiddelen en komt te weten wat je moet doen bij vaak voorkomende problemen.

Communiceren met je collega's 
Peter Massy
13.40 – 14.10 u
Discussies tussen collega’s, iedereen kent het wel. Sommige samenwerkingen lopen hier echter door af. Tijdens deze workshop leer je hoe je kan communiceren met je collega’s. Je komt te weten hoe je een collegiale sfeer kan creëren en constructief met elkaar omgaat ook wanneer je niet akkoord bent met elkaar.

Hoe goed volg jij de wonde van je patiënt op?
Rik Depauw
13.40 – 14.10 u
Als team heb je ongetwijfeld een aantal patiënten met een wonde. Een goede opvolging is onontbeerlijk. Maar verschillende verpleegkundigen hebben verschillende ideeën? Wanneer pas je het beleid aan en hoe objectiveer je de wondevolutie. In deze workshop gaan we praktisch aan de slag.