Memorandum verkiezingen 2019

VBZV overhandigt de komende weken een memorandum aan alle politieke partijen waarin zij namens haar leden actiepunten aanreikt die moeten bijdragen aan het bouwen van een kwaliteitsvolle thuisverpleging.


Thuisverpleegkundigen zijn een onmisbare schakel in de eerstelijnsgezondheidszorg. De centrale rol die thuisverpleegkundigen opnemen in vele thuissituaties is waardevol. Vanuit hun expertise dragen zij bij aan een totaalzorg en welzijn voor de patiënt.

Het zorglandschap is volop in verandering: stijgend aantal thuiswonende ouderen, het inkorten van de hospitalisatieduur, de verschuiving van complexere zorgen naar de thuisverpleging, ect...

Al deze uitdagingen tonen het belang aan van een kwalitatieve thuisverpleging.

Afgelopen legislatuur hebben zowel de Vlaamse als de Federale regering de versterking van de eerste lijn in hun regeringsverklaring opgenomen. Het is immers noodzakelijk om de burger in zijn eigen thuismilieu de beste zorg te garanderen. Investeringen in de thuisverpleging bleven echter uit.

VBZV vertegenwoordigt 2700 zelfstandige thuisverpleegkundigen, dit is meer dan 1/3e van alle zelfstandige thuisverpleegkundigen die aangesloten zijn bij een beroepsvereniging voor zelfstandige thuisverpleegkundigen in Vlaanderen en Brussel. We staan nauw in contact met onze leden via bijscholingen, symposia, een eigen vaktijdschrift, nieuwsbrieven en dagelijks direct persoonlijk dienstbetoon. Door deze veelvuldige contacten verzamelen we veel informatie.

In dit memorandum vertaalt VBZV de zelfstandige thuisverpleegkundigen hun zorgen en noden naar actiepunten: de zogenaamde “bouwstenen” van een kwaliteitsvolle thuisverpleging.Lees hier het memorandum

Lees hier de reacties van de politieke partijen