Protocol aanvragen vormingsattesten

Zoals u waarschijnlijk reeds eerder vernam, voorziet het RIZIV een premie voor permanente vorming in de thuisverpleging. De premie die wordt uitgereikt, geldt voor 5 uur opleiding, waarbij het eerste jaar dat u ze aanvraagt, 4 van de 5 uur moet betrekking hebben op de nomenclatuur of specifieke regelgeving van de thuisverpleging (bijvoorbeeld het correct invullen van de Katz schaal). De jaren erop is dat 2 uur van de 5.

De vormingsattesten die u nodig heeft om de te premie te bekomen, kan VBZV u bezorgen, uiteraard enkel als uw vorming voldoet aan de vereisten. Om beroep te kunnen doen op geldige VBZV vormingsattesten, dient de aanvrager aan enkele voorwaarden te voldoen :

  • De opleiding moet geschieden in formele samenwerking met VBZV, wat ook betekent dat het VBZV logo duidelijk wordt vermeld op de uitnodigingen. Tevens zal één exemplaar zal worden voorzien voor VBZV, kan via info@vbzv.be digitaal bezorgd worden.
  • De organiserende instantie (kring/praktijk, …) dient de cursustekst van de vorming ten laatste 7 dagen na datum ter controle over te maken aan VBZV, tenzij de sprekers afkomstig zijn van het RIZIV, of VBZV zelf.
  • Een opleiding die in aanmerking komt voor geldige VBZV attesten duurt minstens 2 uur, en heeft een verantwoordelijke.
  • Het aanvraagformulier (zie onderstaand) met de lijst van deelnemers (incl,.naam, adresgegevens, rizivnummer en correct mailadres) dient binnen 7 kalenderdagen na de opleidingsdatum aan VBZV bezorgd te worden per mail (info@vbzv.be). Let op: alleen compleet ingevulde formulieren kunnen behandeld worden! 

VBZV stuurt de geldige attesten rechtstreeks naar de doorgegeven deelnemers via mail binnen de 2 maanden na de aanvraag. De administratieve kost voor deze handelingen bedraagt 10 €, waarvoor u van ons een factuur zal ontvangen. (vanaf 1/1/2019 zal de administratieve kost 25€ bedragen)