Reactie Op Persartikel rond fraude in de thuisverpleging


Naar aanleiding van een artikel vandaag in de pers verschenen, wil de Vlaamse Beroepsvereniging van Zelfstandige Verpleegkundigen vzw hierop een reactie verspreiden.

De Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle van het RIZIV heeft haar jaarrapport overgemaakt aan de pers. Hierin wordt de thuisverpleging opnieuw en naar jaarlijkse gewoonte in een negatief daglicht gezet. Thuisverpleegkundigen zijn de grote fraudeurs, volgens de berichtgeving vanmorgen in de pers. VBZV en zijn partners betreuren deze ongenuanceerde berichten die jaarlijks opduiken. Het is een klap in het gezicht van de vele duizenden thuisverpleegkundigen die met passie hun beroep iedere dag uitoefenen met een waardige attitude en met respect voor de Riziv regelgeving.

Het is voor VBZV zeer belangrijk te stellen dat zij opkomt voor die thuisverpleegkundigen die de regels respecteren. We kunnen geen enkele vorm van fraude goedkeuren en vragen al langer om de thuisverpleegkundigen die bij herhaling betrapt worden op misbruik te verwijderen uit ons beroep. Onze sector is niet gebaat met een verkeerde uitstraling alsof iedere thuisverpleegkundige zich schuldig maakt aan fraude, wel integendeel.

De realiteit en bij nader onderzoek van de cijfers blijkt dat het telkens gaat over een beperkt aantal dossiers. Er zijn meer dan 27.000 thuisverpleegkundigen in België en de aangehaalde fraude beperkt zich tot 33 dossiers. De thuisverpleegkundigen zijn goed voor meer dan 26% van alle controles die DGEC uitvoert. Andere zorgberoepen (ziekenhuizen, artsen, specialisten, tandartsen, apothekers) waar grotere financiële stromen naar toe vloeien, krijgen veel minder of amper controle. Binnen de thuisverpleging zijn veel meer collega’s die wel goed werk leveren! Zij verdienen een dikke pluim!

VBZV poogt al jaren constructief mee te werken aan voorstellen die de verouderde organisatie van de gezondheidszorg en haar nomenclatuur kan moderniseren.

Zoals voorzitter Lucien Speeckaert het vandaag nog in De Standaard gesteld heeft dat er al jaren problemen zijn met de nomenclatuur. “Voor verschillende nieuwe soorten verzorging is er geen code voorzien bij het Riziv en als dusdanig geen vergoeding voorzien”.

“We pleiten al jaren om de KATZ-schaal te hervormen en aan te passen om een patiënt zijn zorgnood correct in te schalen. De huidige schaal geeft nu aanleiding tot foutieve interpretaties met als gevolg dat er vaak honoraria teruggevorderd worden”.

Zulke terugvorderingen zijn van een heel andere aard en uitgesloten van de noemer fraude.

VBZV wijst erop dat er een duidelijk verschil is tussen hardnekkige fraude en een onbewuste verkeerde toepassing van de nomenclatuur en of de regelgeving.

VBZV doet een oproep naar RIZIV en de bevoegde Minister om mee te werken aan de voorstellen die VBZV reeds jaren naar voor brengt:

  • Moderniseer de nomenclatuur en de Katz-schaal
  • Herverdeel de tarieven, tarief dagplafond is fundamenteel oneerlijk
  • Organiseer audits in plaats van controles en stuur bij waar nodig
  • Gooi de echte fraudeurs eruit – afname RIZIV-nummer


Namens het VBZV-bestuur en -team