U moet in minstens 90 % van de gevallen de identiteit van uw patiënt verifiëren aan de hand van de elektronische inlezing van de elektronische identiteitskaart of een geldig identiteitsdocument. Waarop slaat deze 90 %?

Menu

Korte inleiding

Elke individuele verpleegkundige moet deze 90 % bereiken. De periode waarop deze 90 % slaat, is 1 maand. Vanaf 01.10.2017 bent u verplicht om de identiteit van uw patiënt elektronisch te verifiëren bij elk patiëntencontact.

Als u het INSZ-nummer manueel invoert of u maakt gebruik van een vignet (zowel elektronische lezing streepjescode als manuele invoering INSZ-nummer), wordt het geval niet meegeteld bij de berekening van het streefcijfer van 90%.

Wanneer u de 10 % door manuele invoeringen van het INSZ-nummer en het gebruik van een vignet zou overschrijden, wil dit louter zeggen dat u “gevlagd” bent en dat nazicht van de situatie mogelijks wenselijk is. De overschrijding kan ook perfect gerechtvaardigd zijn.

Sluiten