Wanneer kan ik een zorgkundige integreren in mijn team?

Menu

U kan een zorgkundige opnemen in uw team onder 4 voorwaarden:

 • de zorgkundige gebruikt een uniek derdebetalersnummer
 • het team bestaat uit minstens 4 gegradueerde of gebrevetteerde verpleegkundigen
  • ieder van deze 4 verpleegkundigen oefent de verpleegkunde in hoofdberoep uit 
  • elke maand wordt er gezamenlijk minstens 4.000 W-waarden aan verstrekkingen uit artikel 8 geattesteerd (buiten de verstrekkingen waarbij zorgkundigen de verzorging geheel of gedeeltelijk hebben uitgevoerd) en dit tijdens een periode van 6 maanden voorafgaand aan de maand waarin een geattesteerde verstrekking werd verleend door een zorgkundige
  • zij daadwerkelijk hebben meegewerkt aan een aspect van de zorg van de patiënten, met uitsluiting van administratieve of coördinerende aspecten 
  • de zorgkundige heeft interne afspraken gemaakt die beantwoorden aan een richtlijn, vastgelegd door het Verzekeringscomité, over de praktische modaliteiten van de delegatie van verpleegkundige activiteiten aan zorgkundigen en de samenwerking tussen de leden van de equipe. 
 • De zorgkundige heeft ons een verklaring op erewoord bezorgd, overeenkomstig een richtlijn van het Verzekeringscomité, met daarin ten minste de gegevens die toelaten de equipe te identificeren 
 • Een zorgkundigen die in een structurele equipe van verpleegkundigen wil werken, moet een RIZIV-nummer hebben. Als verantwoordelijke van een equipe van verpleegkundigen vraagt u best zelf het RIZIV-nummer aan voor de zorgkundige die wil werken in uw equipe.

Bron: Een zorgkundige opnemen in uw equipe van thuisverpleegkundigen 

Sluiten