Wat mag ik attesteren voor het spoelen van een poortkatheter?

Menu

Korte inleiding

Er zijn 2 mogelijkheden:

Vb1: Patiënt X komt thuis na een chemo-kuur met een infuus lopend via zijn poortkatheter. Er is gevraagd het infuus te verwijderen en een heparineslot te plaatsen of spoelen van de catheter

U mag volgende verstrekkingen attesteren:

“Basisverstrekking” +

" Toedienen van geneesmiddelen, inclusief de vervanging van het heparineslot, via een directe intraveneuze behandelingweg van via een eerder geplaatst intraveneuze katheter ALLEEN WANNEER HET HEPARINESLOT WORDT GEPLAATST,

INDIEN ALLEEN DOORSPOELEN MET SERUM VERVALT DIT NUMMER +

"Verwijdering van een verblijfskatheter van van een specifiek medicijn dat de behandeling van een medische oplossing in een implanteerbare"

Enkel een doktersvoorschrift is vereist, geen zorgplan!

Vb2: Patiënt Y heeft een poortkatheter die regelmatig gespoeld moet worden (en er een nieuwe heparineslot geplaatst te worden.)

U mag volgende verstrekkingen attesteren:

" Basisverstrekking" +

"Plaatsing van een verblijfskatheter van een specifiek medicijn dat de toediening van een medische oplossing in een implanteerbare kamer"

+

" Toedienen van geneesmiddelen, inclusief de vervanging van het heparineslot, via een directe intraveneuze toedieningsweg van via een eerder geplaatst intraveneuze katheter"

ALLEEN WANNEER HET HEPARINESLOT WORDT GEPLAATST, INDIEN ALLEEN DOORSPOELEN MET SERUM VERVALT DIT NUMMER

Hier mag u de "plaatsing" van de naald gebruiken.
Enkel een doktersvoorschrift is vereist in dit geval, geen zorgplan.

Tags:

Sluiten