Welke zorgen kan ik als vaste verpleegkundige attesteren bij een diabeteseducatie volgens nomenclatuur (geen zorgtraject)?

Menu

Korte inleiding

 • Forfaitair honorarium voor de opmaak van een specifiek verpleegdossier van de diabetisch patiënt en overleg met de behandelende arts.
  • mag maar 1x per patiënt worden geattesteerd en is dus niet tijdsgebonden.
 • Forfaitair honorarium voor individuele educatie tot inzicht, waarbij een vaste verpleegkundige of een referentieverpleegkundige inzake diabetes een diabetespatiënt inzicht verschaft in de pathologie:
  • Moet minstens 2u in totaal beslaan gespreid over sessies van minstens 30 minuten. Verslag hiervan moet in het verpleegdossier staan.
 • Opvolgingshonorarium voor begeleiding van een diabetespatiënt die niet overschakelt op zelfzorg, door een vaste verpleegkundige.
  • Enkel te attesteren bij patiënten die een insuline inspuiting krijgen door de verpleegkundige.
  • Mag maar 1x per verzorgingsdag worden geattesteerd. Doktersvoorschrift is hiervoor vereist.

Tags:

Sluiten