Wie mag er Specifiek Technische Verpleegkundige Verstrekkingen (STVV) attesteren?

Menu

Korte inleiding

Volgens de nomenclatuutwetgeving:

Voor de specifieke technische verpleegkundige verstrekkingen, bedoeld in rubriek III van § 1, 1°, 2°, 3° en 3°bis is evenwel de bekwaming van gegradueerde verpleegkundige of met deze gelijkgestelde, vroedvrouw of verpleegkundige met brevet vereist."

Alle andere beroepscategorieën, binnen de nomenclatuur art. 8 (zorgkundige, verpleegassistent) mogen deze verstrekkingen niet attesteren/toepassen.

Tags:

Sluiten