Kan ik met een student werken in de zomervakantie?

Menu

Werken met een jobstudent in de zomervakantie kan zeker. Na één jaar verpleegkundige opleiding kan de student, via haar getuigschrift hiervan, een RIZIV-nummer aanvragen als zorgkundige.

Volwaardig meedraaien kan alleen met volwaardig RIZIV-nummer van verpleegkundige (studies afgerond).

Een student tweedejaars zal bijvoorbeeld enkel als zorgkundige kunnen worden ingeschakeld met beperking van zorgkundige taken. De student dient ook een RIZIV-nummer aan te vragen als zorgkundige.

Hij/zij moet een zelfstandig statuut afsluiten bij een sociaal secretariaat, zich verzekeren, … Maar die kost is misschien wel hoog ten opzichte van de verdiensten.

Als je de betrokkene in loondienst aanwerft als zorgkundige heb je 2 mogelijkheden om dit in orde te brengen:

  • je neemt contact op met een sociaal verzekeringskantoor: zij zorgen voor de contracten, de correcte verloning, IDW (gezondheidspreventie op het werk), daarnaast sluit je zelf nog een arbeidsongevallenverzekering en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af voor de loontrekkende zorgkundige
  • je kunt de zorgkundige ook aanwerven via een interimkantoor, dan zijn alle zaken ineens in orde

Wat voor jou de beste of goedkoopste manier is hangt af van het feit of je zelf een deel van het werk wilt doen en of je in de toekomst nog vaker gaat werken met iemand in loondienst. Een sociaal verzekeringskantoor werkt meestal met een vast bedrag voor de opstart van jouw dossier als werkgever. Dat is eenmalig. Daarbij komen dan nog de kosten voor de loonverwerking elke maand en een kost voor opmaak voor de verschillende contracten. Werk je met een interimkantoor dan zal de kostprijs per uur hoger liggen maar er is dan wel heel veel al in de uurprijs verrekend.

Ter info:

Werken met een zorgkundige: https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/verpleegkundigen/Paginas/zorgkundige-opnemen-equipe-thuisverpleegkundigen.aspx

Er wordt doorverwezen naar deze lijst van taken: https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2006011246&table_name=wet

 

Sluiten