Eerstelijnsdecreet principieel goedgekeurd

Bron: Sebastiaan Klep
JURIDISCHE VERANKERING VOOR HERVORMING EERSTELIJN

Vrijdag 14 september nam de Vlaamse Regering een grote stap om de hervormingsplannen voor de eerste lijn juridisch vast te leggen. Het eerstelijnsdecreet werd principieel goedgekeurd. Voluit heet dat het "voorontwerp van decreet over de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders". Dat decreet vormt de basis waarop verdere regelgeving voor het hervormingsprogramma gebouwd kan worden. Het zet de algemene bakens uit, zoals de  mogelijkheid om een Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn op te richten, eerstelijnszones met zorgraden en regionale zorgzones, de principes van zorgcoördinatie en casemanagment en de andere steunpilaren van het hervormingsprogramma.


Dit voorontwerp van decreet gaat nu naar adviesorganen zoals de SAR WGG, de SERV, de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.