Belangrijke documenten

Menu

Gratis dossiers voor onze leden

Leden kunnen de dossiers, formulieren en contracten die hieronder worden weergegeven gratis downloaden onder "Mijn VBZV" > "Dossiers".

 • Dossiers
  • Zorgenplan
  • Wondzorg dossier
  • Palliatief dossier
  • Verpleegkundig consult
  • Verpleegdossier
  • GDPR dossier
 • Handige formulieren
  • Tarieven geconventioneerde verpleegkundigen 1/1/2022 (thuis tijdens weekdagen)
  • Tarieven geconventioneerde verpleegkundigen 1/1/2022 (thuis weekend en feestdagen)
  • Attest voor het uitvoeren van een verpleegtechnische verstrekking door een mantelzorger
  • Brief voor supplement bij prestaties buiten nomenclatuur
  • Aanvraag tot registratie als groepering derdebetaler
  • Formulier: wijzigingen in de samenstelling of de gegevens van een groepering derde betaler
  • Formulier vordering honoraria bij verzekeringsmaatschappijen
  • Katzschaal
  • Palliatieve aanvraag
  • Palliatieve aanvraag arts
  • Bewaartermijnen van documenten verpleegkundige praktijk
  • Document met uitleg bij Brief "bewijsstuk"
 • Voorbeeldcontracten
  • Onderlinge volmacht groepsinning
  • Ontwerp ingebrekestelling
  • Samenwerkingsovereenkomst
  • Model ondernemingscontract dagverzorgingscentra

Betalende dossiers bestellen

Onderstaande dossiers en andere uitgaven zijn te bestellen (tegen betaling). U kan uw bestelling doorgeven via info@vbzv.be

 • Diabetesdossiers 3 euro per pakket (10 stuks per pakket)
 • Voorschriftenboekjes voor artsen 10 euro per pakket (10 stuks per pakket)
 • Mapjes voor de verpleegdossiers 5,5 euro per pakket (10 stuks per pakket)
Let op:
Bovenstaande prijzen zijn exclusief portkosten. Deze bedragen, afhankelijk van het gewicht en formaat van uw bestelling, tussen de 3 en 10 euro.
Voor de bestelde goederen wordt eerst een factuur opgemaakt en na betaling worden deze verzonden.
Sluiten