Poll RIZIV Sociaal statuut

Menu

Bij wie heb je jouw RIZIV sociaal statuut?

Als geconventioneerde verpleegkundige hebt je recht op een sociaal voordeel met het oog op de contractuele toekenning van een rente, pensioen of kapitaal in geval van invaliditeit, pensioen en/of overlijden. Als je actief blijft na opname van je wettelijk rustpensioen, dan krijg een conventievoordeel. De beide voordelen krijgen samen de naam ‘sociaal statuut’.
(Bron: https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuele-zorgverleners/verpleegkundigen/recht-op-het-sociaal-statuut-als-verpleegkundige)

Als geconventioneerde verpleegkundige heb je recht op een jaarlijkse toelage van het RIZIV. Deze toelage wordt gestort aan de verzekeringsinstelling waarmee je een overeenkomst hebt afgesloten voor een aanvullend pensioen (90%) en andere bijkomende waarborgen (10%) (bv. inkomensgarantie).
Sluiten