Werkgroepen

Menu

VBZV Werkgroepen

Werkgroep Beroepsbelangen

Het verdedigen van onze beroepsbelangen als zelfstandige thuisverpleegkundigen is de core business van onze vzw. De werkgroep beroepsbelangen staat in voor de vertegenwoordiging in Federale, Vlaamse en beroepsmatige commissies waar we het beroep van zelfstandige verpleegkundige verdedigen. Zij werken inhoudelijk op het bespreken en bepalen van standpunten, werken nieuwe voorstellen uit en organiseren inspraak en medewerking van de leden. Het motto omvat respect voor de zelfstandige verpleegkundige, een positieve benadering van ons beroep en focus op samenwerking. Wat een zelfstandige verpleegkundige doet, is goed gedaan. Wij zijn nog op zoek naar leden om deze groep te versterken. Mail ons!

 

Werkgroep Zorgorganisatie

Deze werkgroep, met voorzitter Sophie Van Frausum, heeft volgende gemotiveerde leden: Stijn Remaut (als ondervoorzitter), Conny Dekens en Sylvie Michielsens.

 

Werkgroep Regionale werking

Deze werkgroep heeft de opdracht om de kringwerking te ondersteunen en verder te versterken. Kringen zijn de ideale plaats voor al onze collega’s om elkaar te treffen. Ze zijn een belangrijke actor op lokaal en regionaal niveau en een schakel tussen de zelfstandig thuisverpleegkundige en de beroepsvereniging. Informatiedoorstroming en het organiseren van vormingen zijn momenteel de voornaamste activiteiten. Binnen de werkgroep zijn we overtuigd dat deze kringen tot veel meer in staat kunnen zijn dan enkel en alleen waar ze nu voor staan en wat ze nu doen. Uitgaande van een betere samenwerking tussen de kringen en de leden onderling moet het mogelijk zijn om de zwaktes die nu al te vaak ervaren worden door onze leden, om te zetten in echte troeven. 

 

Werkgroep VZW-werking

Waarschijnlijk bestaan er wel onderwerpen met een sensuelere ondertoon als VZW-werking, statuten en of huishoudelijk reglement. Niets is minder waar, uiteraard is het belangrijkste van een vereniging zijn leden. Maar zonder de grondregels van hoe deze leden zich verenigen, noem het de spelregels of het fundament heeft deze vereniging weinig kans op slagen. De werkgroep vernieuwde de statuten in het voorjaar van 2021 en wat nu volgt is een afstemming van het huishoudelijk reglement met de huidige bestuurdersrealiteit. Dit reglement ondersteunt de statuten en concretisert de werking van de vereniging. Een volgende stap zijn dan democratische bestuursverkiezingen. Want ja, dat is onze uiteindelijke ambitie. Een zo democratisch mogelijk bestuur waarin zowel de solo werkende verpleegkundige, de verpleegkundige in kleine groepen tot 56 personen en grotere groepen van meer dan 57 personen, als de kringen een stem krijgen. Niet alleen een stem in de algemene vergadering, maar ook in de raad van bestuur.

Sluiten