Aanvragen externe vormingsattesten

Menu

Protocol VBZV externe vormingsattesten

Het RIZIV voorziet een premie voor permanente vorming in de thuisverpleging. De premie die wordt uitgereikt- aan de verpleegkundige geldt voor 5 uur opleiding per jaar. Deze moet betrekking hebben op nomenclatuur art 8 of specifieke regelgeving van de thuisverpleging (bijvoorbeeld het correct invullen van de Katz schaal), of op evidence-based werken in het kader van de thuisverpleging.
 
 
De vormingsattesten die men nodig heeft om de premie te bekomen, kan VBZV bezorgen. Uiteraard enkel als de vorming voldoet aan de vereisten. Om beroep te kunnen doen op geldige VBZV vormingsattesten, dient de aanvrager aan enkele voorwaarden te voldoen:
  1. De opleiding moet geschieden in formele samenwerking met VBZV, wat betekent dat de uitnodiging tot de vorming ons vooraf bereikt en het VBZV logo bevat.
  2. De organiserende instantie (kring, praktijk, organisatie,…) dient de cursustekst van de vorming ten laatste 7 dagen na datum ter controle over te maken aan VBZV, tenzij de sprekers afkomstig zijn van het RIZIV zelf.
  3. Een opleiding die in aanmerking komt voor geldige VBZV attesten duurt minstens 2 uur, en heeft een verantwoordelijke, spreker(s) en duidelijk vermelde locatie. 
    Al deze gegevens worden op de excellijst aangevuld (zie onderaan), samen met de volledige lijst van deelnemers met naam, adres, e-mailadres, RIZIV-nummer en worden bezorgd aan VBZV.
  4. Samen met de volledige afgetekende lijst van deelnemers (handtekening = bewijs van deelname) dienen deze ten laatste 30 kalenderdagen na de opleidingsdatum aan het secretariaat van VBZV overgemaakt te worden (via info@vbzv.be). Er worden enkel attesten uitgereikt aan aanwezige deelnemers waarvan wij over de volledige naam, adres, e-mailadres en RIZIV-nummer beschikken. Hieronder vind je het correcte aanleverformulier.
 
VBZV stelt de geldige attesten voor de betreffende deelnemers van de vorming ter beschikking via www.vbzv.be > Mijn VBZV > Mijn certificaten. Alle deelnemers worden hiervan op de hoogte gesteld via hun persoonlijk e-mailadres.
 
De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden enkel ingezameld en verwerkt met het doel om de door u gevraagde attesten te verstrekken. De persoonlijke gegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden noch voor direct marketing doeleinden zullen worden aangewend.

 

De administratieve kost voor deze handelingen bedraagt €100 per 50 attesten, over te schrijven na ontvangst van de factuur op rekeningnummer BE81 7360 6860 4124 van VBZV met vermelding van factuurnummer. Er is een verlaagd tarief van €25 voor kringen.

 
Neem contact op met VBZV voor meer informatie via info@vbzv.be. 
 
Het VBZV-team

Sluiten