Over VBZV

Menu

Over VBZV

De Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen (VBZV vzw) werd opgericht in 1985 te Antwerpen en verhuisde in 2008 haar administratieve zetel naar Brussel. Onze vereniging telt op dit moment meer dan 3000 actieve leden en is een door het RIZIV erkende beroepsvereniging uitsluitend voor zelfstandig thuisverpleegkundigen.
 
VBZV organiseert tal van opleidingen voor zelfstandig thuisverpleegkundigen en tracht zo bij te dragen aan een kwaliteitsverbetering binnen de thuisverpleging.
Bij ons kan je als zelfstandige thuisverpleegkundige terecht met al je vragen over de uitoefening van jouw beroep.
 
Samen met onze partners binnen het e-Vita kartel, verdedigt VBZV exclusief de belangen van zelfstandig thuisverpleegkundigen op alle niveaus. Zo bekleedt VBZV samen met hen 2 van de 4 zetels voor zelfstandig verpleegkundigen in de Overeenkomstencommissie Verpleegkundigen-Verzekeringsinstellingen.
 
Onze Missie
 
VBZV is een pluralistisch, filosofisch en politiek ongebonden beroepsorganisatie. VBZV wil een platform zijn dat de individuele en collectieve professionele belangen van elke huidige en toekomstige zelfstandige thuisverpleegkundige behartigt op alle niveaus.
 
Dit kan gebeuren op basis van individuele contacten, bijscholingen, informatieverstrekkingen en beroepsverdediging maar ook door o.m. actieve participatie en vertegenwoordiging binnen relevante werkgroepen en bestuursorganen van ministeries en andere (beleids)instanties, die betrokken zijn bij de reglementering, uitvoering en controle op de beroepsinhoud, beroepscategorie en praktijkvoering.
 
Tevens wil de beroepsvereniging stimuleren tot hoge kwaliteit van zorg door de leden te informeren m.b.t. navorming en te begeleiden tot goede praktijkvoering. Meewerken aan wetenschappelijk onderzoek maakt hiervan deel uit. VBZV motiveert verder haar leden tot een correcte samenwerking en/of praktijkvoering tussen verpleegkundigen onderling en met andere zorgverleners, binnen de grenzen van de divers wettelijke kaders.
 
Tot slot zal de vereniging de individuele leden informeren en aanhoren, o.a. via de kringen, teneinde de juiste standpunten te kunnen innemen bij beroepsgebonden onderhandelingen op verschillende niveaus.
 

Download

Sluiten