VBZV Helpcenter

Menu

calend 8 juli 2022

Hoe lees ik de eID van de patiënt correct in?

calend 8 juli 2022

Hoe reken ik de zorg aan voor een patiënt met covid-19?

calend 8 juli 2022

Kan ik met een student werken in de zomervakantie?

calend 24 mei 2022

Hoe plaats ik een zoekertje?

calend 29 april 2022

Hoe zet ik de zorg stop?

calend 16 december 2021

Aanrekenen van niet-vergoede verstrekkingen door de ziekteverzekering (art 8)

calend 16 december 2021

Wanneer heeft mijn patiënt recht op een tegemoetkoming voor verbandmateriaal?

calend 16 december 2021

Wat is een “tegemoetkoming voor kunstmatige voeding”?

calend 16 december 2021

Wat houdt de tegemoetkoming voor pijnstillers bij chronische pijn in?

calend 16 december 2021

Wat houdt de tegemoetkoming in reiskosten voor kankerpatiënten in?

calend 16 december 2021

Wat is een “incontinentieforfait”?

calend 16 december 2021

Hoe kan mijn patiënt een incontinentieforfait aanvragen?

calend 16 december 2021

Wat wordt bedoeld met het begrip “woonplaats”?

calend 16 december 2021

Wat moet het verpleegdossier omvatten?

calend 16 december 2021

Kan ik een subcutaan of intraveneus infuus attesteren?

calend 16 december 2021

Wanneer mag ik het honorarium voor opeenvolgende bezoeken bij zwaar zorgbehoevende patiënten attesteren?

calend 16 december 2021

Wat moet ik doen tijdens een controlebezoek?

calend 16 december 2021

Welke zorgen kan een zorgkundige attesteren in de thuisverpleging?

calend 16 december 2021

Hoeveel controlebezoeken dienen er te worden afgelegd bij het integreren van een zorgkundige?

calend 16 december 2021

Wanneer kan ik een zorgkundige integreren in mijn team?

calend 16 december 2021

Voor welke patiënten mag ik een verpleegkundig consult uitvoeren en attesteren?

calend 16 december 2021

Mag ik als zelfstandig thuisverpleegkundige reclame maken?

calend 16 december 2021

Wat moet u doen voor de eID inlezing in hersteloorden en in instellingen voor mindervaliden?

calend 16 december 2021

Wat is een “verpleegkundig consult”?

calend 16 december 2021

Wat moet u doen bij verstrekkingen die meerdere patiëntencontacten vereisen?

calend 16 december 2021

Wanneer mag ik de streepjescode van de eID gebruiken?

calend 16 december 2021

Wat zijn de verstrekkingen waarbij geen eD inlezing vereist is?

calend 16 december 2021

Wat moet u doen als u met verschillende verpleegkundigen samenwerkt die verschillende softwarepakketten gebruiken?

calend 16 december 2021

Wat moet u doen als de patiënt weigert zijn eID te laten lezen?

calend 16 december 2021

Wat moet u doen als de patiënt over geen enkel document beschikt om zich te identificeren of als u vergeten bent de eID van de patiënt te lezen?

calend 16 december 2021

Waarop slaat de 90% bij het inlezen van de eID?

calend 16 december 2021

Wie mag er Specifiek Technische Verpleegkundige Verstrekkingen (STVV) attesteren?

calend 16 december 2021

Wat mag ik attesteren voor het spoelen van een poortkatheter?

calend 16 december 2021

Wat moet ik doen voor het attesteren van de wekelijkse voorbereiding van medicatie per os?

calend 16 december 2021

Wat is het verschil tussen een “vaste verpleegkundige” en een “referentieverpleegkundige diabetes”?

calend 16 december 2021

Welke zorgen kan ik als vaste verpleegkundige attesteren bij een diabeteseducatie volgens nomenclatuur (geen zorgtraject)?

calend 16 december 2021

Wat is een “diabetes zorgtraject”?

calend 16 december 2021

Welke basisgegevens moeten verplicht voorkomen in het verpleegdossier?

calend 16 december 2021

Welke gegevens moeten er verplicht voorkomen in een diabetesdossier?

calend 16 december 2021

Wat is een “rurale vergoeding”?

calend 16 december 2021

Wat is het verschil tussen een palliatief forfait PP en een PN?

calend 16 december 2021

Wat zijn de voorwaarden voor het attesteren van palliatieve zorgen?

calend 16 december 2021

Wanneer en hoe kan ik een kennisgeving doen voor palliatieve zorg?

calend 16 december 2021

Kan ik het toezicht op inname van orale medicatie bij patiënten attesteren?

calend 16 december 2021

Wat zijn de criteria om een patiënt palliatief te verklaren?

calend 16 december 2021

Oogindruppeling attesteren

calend 16 december 2021

Wondzorg attesteren

calend 16 december 2021

Forfaits voor zwaar zorgafhankelijke patiënten

calend 16 december 2021

Toelichting technische verpleegkundige verstrekkingen
Sluiten