VBZV Helpcenter

Menu

calend 22 mei 2024

SLA thuishospitalisatie

calend 13 mei 2024

Premie voor thuisverpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid in de diabetologie

calend 13 mei 2024

Conventiepremie

calend 13 mei 2024

RIZIV Sociaal statuut

calend 13 mei 2024

Financiële vergoeding voor gevolgde opleidingen

calend 25 april 2024

Aan welke voorwaarden moet de foto voor het wondzorgdossier voldoen?

calend 18 april 2024

Wat kan ik aanrekenen aanrekenen voor het toedienen van insuline via een insulinepomp?

calend 12 april 2024

Telematicapremie

calend 22 maart 2024

Je ontvangt een bericht van afscoring voor een Toilet aanvraag, WAT NU ?

calend 13 maart 2024

De KATZ- schaal richtlijnen en procedures

calend 11 maart 2024

Verplichte affichage van de gehanteerde tarieven (in de praktijkkamer) vanaf 1 maart 2024. Wat betekent dit nu voor jou als thuisverpleegkundige?

calend 5 maart 2024

Multidiciplinair overleg

calend 4 maart 2024

Hoe reken ik de verzorging van een (SPS) suprapubische-of gastrostomiesonde aan

calend 27 februari 2024

hoe lang moet ik mijn dossiers bewaren

calend 26 februari 2024

Wat kan ik aanrekenen voor het verwijderen van hechtingen of wondhaakjes?

calend 22 februari 2024

Aangifte prestaties verpleegkundige en zorgkundige in het kader van sociaal statuut

calend 20 februari 2024

W-waarde, waddedadde?

calend 19 februari 2024

Mag je als zelfstandig verpleegkundige zorgen aanrekenen voor een (inwonende) familielid?

calend 16 februari 2024

Wanneer gebruik ik de forfaitaire honoraria voor verstrekkingen aan de diabetespatiënt uit art.8 van de nomenclatuur?

calend 16 februari 2024

Opstarttraject, zorgtraject, conventie?

calend 13 februari 2024

Wat wordt er verstaan onder herhaaldelijke noodzakelijke verstrekkingen?

calend 13 februari 2024

kan je als diabeteseducator werken in een huisartsenpraktijk?

calend 26 januari 2024

De PICC katheter

calend 1 januari 2024

Wanneer kan ik een zorgkundige integreren in mijn team?

calend 1 januari 2024

Hoeveel controlebezoeken dienen er te worden afgelegd bij het integreren van een zorgkundige?

calend 20 december 2023

Moet ik als zelfstandige thuisverpleegkundige een rittenadministratie bijhouden?

calend 21 september 2023

Q&A - Vaccinatie in de thuiszorg

calend 7 september 2023

registraties voor thuisverpleegkundigen mogelijk in Vaccinnet.

calend 22 augustus 2023

Thuishospitalisatie

calend 27 juli 2023

Wat mag ik attesteren voor het spoelen van een poortkatheter? PAC

calend 3 april 2023

Specifiek Technische Verpleegkundige Verstrekkingen (STVV)

calend 31 maart 2023

Kan ik met een student werken in de zomervakantie?

calend 2 maart 2023

Oogindruppeling attesteren

calend 8 februari 2023

Hoe kan ik mijn patiënt correct informeren over de GDPR-wetgeving, en welke documenten heb ik daarvoor nodig?

calend 23 december 2022

Hoe maak ik mij kenbaar als ik nieuw opstart als zelfstandig verpleegkundige?

calend 12 december 2022

Peritoneale dialyse

calend 12 december 2022

Wat als de patiënt weigert om een foto te laten nemen?

calend 12 december 2022

Hoe licht ik de arts in ihkv de nieuwe wondzorg nomenclatuur?

calend 2 december 2022

Hoe maak ik gebruik van de KMO-P bij VBZV?

calend 1 december 2022

Welke nomenclatuur kan je gebruiken voor het aanrekenen van een wondzorg met wiek of redon ?

calend 30 november 2022

Geldt de nieuwe nomenclatuur voor alle wondzorg zowel bij niet-forfait patiënten als bij forfait patiënten?

calend 30 november 2022

Mag er binnen de 6 weken al advies gevraagd worden aan arts of refvpk?

calend 30 november 2022

Spreekt men ook terug van een complexe wondzorg als er meer dan 2 eenvoudige wondzorgen aanwezig zijn?

calend 30 november 2022

Wat met meerdere wondzorgen vanaf 01/12/2022?

calend 30 november 2022

Gelden er nog voorschriften voor 'aanbrengen zalf' of 'compressie'?

calend 25 november 2022

Aan wie en hoe moet ik melding doen?

calend 25 november 2022

Referentieverpleegkundige wondzorg

calend 25 november 2022

Veranderen de voorschriften vanaf december met de nieuwe wondzorgnomenclatuur?

calend 1 november 2022

Wat is een verstrekkingsregister?

calend 8 juli 2022

Hoe lees ik de eID van de patiënt correct in?

calend 8 juli 2022

Hoe reken ik de zorg aan voor een patiënt met covid-19?

calend 24 mei 2022

Hoe plaats ik een zoekertje?

calend 29 april 2022

Hoe zet ik de zorg stop?

calend 16 december 2021

Aanrekenen van niet-vergoede verstrekkingen door de ziekteverzekering (art 8)

calend 16 december 2021

Wanneer heeft mijn patiënt recht op een tegemoetkoming voor verbandmateriaal?

calend 16 december 2021

Wat is een “tegemoetkoming voor kunstmatige voeding”?

calend 16 december 2021

Wat houdt de tegemoetkoming voor pijnstillers bij chronische pijn in?

calend 16 december 2021

Wat houdt de tegemoetkoming in reiskosten voor kankerpatiënten in?

calend 16 december 2021

Wat is een “incontinentieforfait”?

calend 16 december 2021

Hoe kan mijn patiënt een incontinentieforfait aanvragen?

calend 16 december 2021

Wat wordt bedoeld met het begrip “woonplaats”?

calend 16 december 2021

Wat moet het verpleegdossier omvatten?

calend 16 december 2021

Wanneer mag ik het honorarium voor opeenvolgende bezoeken bij zwaar zorgbehoevende patiënten attesteren?

calend 16 december 2021

Kan ik een subcutaan of intraveneus infuus attesteren?

calend 16 december 2021

Wat moet ik doen tijdens een controlebezoek?

calend 16 december 2021

Voor welke patiënten mag ik een verpleegkundig consult uitvoeren en attesteren?

calend 16 december 2021

Mag ik als zelfstandig thuisverpleegkundige reclame maken?

calend 16 december 2021

Wat moet u doen voor de eID inlezing in hersteloorden en in instellingen voor mindervaliden?

calend 16 december 2021

Wat is een “verpleegkundig consult”?

calend 16 december 2021

Wat moet u doen bij verstrekkingen die meerdere patiëntencontacten vereisen?

calend 16 december 2021

Wanneer mag ik de streepjescode van de eID gebruiken?

calend 16 december 2021

Wat zijn de verstrekkingen waarbij geen eD inlezing vereist is?

calend 16 december 2021

Wat moet u doen als u met verschillende verpleegkundigen samenwerkt die verschillende softwarepakketten gebruiken?

calend 16 december 2021

Wat moet u doen als de patiënt weigert zijn eID te laten lezen?

calend 16 december 2021

Wat moet u doen als de patiënt over geen enkel document beschikt om zich te identificeren of als u vergeten bent de eID van de patiënt te lezen?

calend 16 december 2021

Waarop slaat de 90% bij het inlezen van de eID?

calend 16 december 2021

Wat moet ik doen voor het attesteren van de wekelijkse voorbereiding van medicatie per os?

calend 16 december 2021

Wat is het verschil tussen een “vaste verpleegkundige” en een “referentieverpleegkundige diabetes”?

calend 16 december 2021

Welke zorgen kan ik als vaste verpleegkundige attesteren bij een diabeteseducatie volgens nomenclatuur art.8 ?

calend 16 december 2021

Wat is een “diabetes zorgtraject”?

calend 16 december 2021

Welke basisgegevens moeten verplicht voorkomen in het verpleegdossier?

calend 16 december 2021

Welke gegevens moeten er verplicht voorkomen in een diabetesdossier?

calend 16 december 2021

Wat is een “rurale vergoeding”?

calend 16 december 2021

Wat is het verschil tussen een palliatief forfait PP en een PN?

calend 16 december 2021

Wat zijn de voorwaarden voor het attesteren van palliatieve zorgen?

calend 16 december 2021

Wanneer en hoe kan ik een kennisgeving doen voor palliatieve zorg?

calend 16 december 2021

Kan ik het toezicht op inname van orale medicatie bij patiënten attesteren?

calend 16 december 2021

Wat zijn de criteria om een patiënt palliatief te verklaren?

calend 16 december 2021

Wondzorg attesteren tem 30/11/2022

calend 16 december 2021

Forfaits voor zwaar zorgafhankelijke patiënten

calend 16 december 2021

Toelichting technische verpleegkundige verstrekkingen

calend 1 januari 2004

Welke zorgen mag een zorgkundige uitvoeren in de thuisverpleging?
Sluiten