Niet-VBZV opleidingen

Menu

Ben je op zoek zijn naar één of andere aanvullende opleiding? Op deze pagina kan je eens grasduinen in het aanbod open opleidingen, van het korte of lange type, of gewoon vormingen en congressen van één dag of avond.

Niet-VBZV opleidingen

Startdatum Omschrijving Aanbieder

Postgraduaat Geestelijke gezondheidszorg

Odisee Hogeschool Campus Sint-Niklaas
  Postgraduaat - Massage en Bewegingsleer Karel de Grote Hogeschool
  Postgraduaat - Verpleegkundige in de Huisartsenpraktijk Karel de Grote Hogeschool
doorlopend De aanpak en preventie van urineweginfecties (e-learning) FOD Volksgezondheid
doorlopend Depressie bij volwassene: aanpak door huisarts (e-learning) FOD Voksgezondheid
doorlopend De nieuwe regels rond Electronisch Voorschrijven en geldigheid voorschrift (e-learning) RIZIV
doorlopend Burn-out (e-learning) FOD Volksgezondheid
doorlopend Rationeel gebruik van benzodiazepines (e-learning) FOD Volksgezondheid
doorlopend GRACE INTRO (vervolg van Veilig minder antibiotica) (e-learning) FOD Volksgezondheid
doorlopend Handhygiëne (e-learning) FOD Volksgezondheid
doorlopend Leidraad CBRNe van het ziekenhuisnoodplan (ZNP) (e-learning) FOD Volksgezondheid
doorlopend ZIekenhuisnoodplan (ZNP) (e-learning) FOD Volksgezondheid
doorlopend Insulinotheaptie-type 2 (e-learning) FOD Volksgezondheid
doorlopend Zilverzachte zorg (e-learning) FOD Volksgezondheid
doorlopend Overgewicht en obesitas (e-learning) FOD Volksgezondheid
doorlopend Dementie - verpleegkundige zorgen (e-learning) FOD Volksgezondheid
start op 02/09/2022 (3 verschillende reeksen) Blind positioneren in de klassieke radiologie voor artsen-specialisten in opleiding (ASO) Odisee Hogeschool Campus Brussel-Terranova
start op 13/09/2022 Postgraduaat Geestelijke gezondheidszorg - Module De stempel van een diagnose Odisee Hogeschool Campus Sint-Niklaas
start op 17/09/2022 (reeks 1) of 24/09/2022 (reeks 2) Online Masterclass Praktijkmanagement voor zorgverstrekkers UNIZO ONdernemersacademie
start op 20/09/2022 Postgraduaat Hoofdverpleegkundige Odisee Hogeschool Campus Brussel
start op 22/09/2022 Postgraduaat Palliatieve Zorg (basis)  Odisee Hogeschool Campus Brussel
start op 27/09/2022 (onder voorbehoud) Postgraduaat Wondzorg (basis) Odisee Hogeschool Campus Aalst
start op 03/10/2022 Postgraduaten Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg Odisee Hogeschool Campus Aalst
start op 06/10/2022 Postgraduaat Revalidatiezorg Odisee Hogeschool Campus Sint-Niklaas en RevArte Edegem
07/10/2022

Behoudsdagen BBT Pediatrie en Neonatologie

Odisee Hogeschool Campus Sint-Niklaas
start op 10/01/2022 Themadagen dementie Gent voor zorgverleners & geïnteresseerden die aan de slag willen met de Demiclownsmethodiek Demiclowns
start op 11/10/2022 Themadagen dementie Genk voor zorgverleners & geïnteresseerden die aan de slag willen met de Demiclownsmethodiek Demiclowns
start op 13/10/2022 Postgraduaat Neurologische Zorg Odisee Hogeschool Camus Sint-Niklaas (les in Edegem)
start op 27/10/2022 Postgraduaat Wondzorg (specialisatie) Odisee Hogeschool Campus Aalst
start op 7/11/2022 

Gespecialiseerd Verpleegkundige Uro-oncologie

Odisee Hogeschool Campus Brussel
start op 15/11/2022 Postgraduaat Geestelijke gezondheidszorg - Module Hersteltraject voor de zorgvrager Odisee Hogeschool Camus Sint-Niklaas 
start op 17/11/2022 Blind positioneren in de klassieke radiologie - TMB en VPK Odisee Hogeschool Campus Brussel-Terranova
17&18/11/2022 Postgraduaat Prehospital life support GOLD Odisee Hogeschool Campus Aalst
08/12/2022

Webinar neoblaas: medische en verpleegkundige aandachtspunten

Inschrijven

Online
20/12/2022

Wondzorg: voeding en wondfysiologie

Odisee Hogeschool Campus Aalst
start op 19/01/2023 (onder voorbehoud) Postgraduaat Palliatieve Zorg (specialisatie) Odisee Hogeschool Campus Brussel
31/01/2023

Wondzorg: pijn en wondbehandeling

Odisee Hogeschool Campus Aalst
start op 02/02/2023 Nefrologische verpleging Odisee Hogeschool Campus Aalst
start op 02/02/2023

Mentorenopleiding verpleegkunde (4-daagse mentorenopleiding)

Odisee Hogeschool Campus Aalst
start op 03/02/2023

Mentorenopleiding verpleegkunde (4-daagse mentorenopleiding)

Odisee Hogeschool Campus Sint-Niklaas
start op 07/02/2023

Postgraduaat Geestelijke gezondheidszorg - Module Zorg voor sociaal en psychisch kwetsbare ouderen

Odisee Hogeschool Campus Sint-Niklaas
start op 07/02/2023

Postgraduaat geestelijke gezondheidszorg - Module Trends en innovaties in de geestelijke gezondheidszorg

Odisee Hogeschool Campus Sint-Niklaas
start op 02/03/2023 Postgraduaat Neurologische Zorg Odisee Hogeschool Campus Sint-Niklaas
28&29/03/2023

Verpleegtechnische vaardigheden - Opfrissingscursus

Odisee Hogeschool Campus Aalst
start op 18/04/2023 Postgraduaat Geestelijke gezondheidszorg - Module Forensische zorg Odisee Hogeschool Campus Sint-Niklaas
25/04&02/05/2023

Wondzorg: decubituspreventie en -behandeling

Odisee Hogeschool Campus Aalst
start op 28/04/2023

Wondzorg in de ouderenzorg

Odisee Hogeschool Campus Sint-Niklaas
09/05/2023

Wondzorg: oncologische wondzorg

Odisee Hogeschool Campus Aalst
15&16/05/2023

Behoud BBT IZ en Spoed

Odisee Hogeschool Campus Aalst

23&30/05/2023

Wondzorg: beenulcera en compressietherapie

Odisee Hogeschool Campus Aalst

14/06/2023

Behoud BBK/T Ouderenzorg

Odisee Hogeschool Campus Aalst

Sluiten