Lidmaatschapsvoorwaarden

Menu

1. Het lidmaatschap gaat in bij de bevestiging door VBZV van de lidmaatschapsaanvraag door het kandidaat-lid. De betaling van het lidgeld geeft het lid recht op de courante dienstverlening aan ledenprijs zoals vermeld op de website onder ledenvoordelen.

2. Het lidmaatschap geldt voor 1 jaar en wordt automatisch verlengd, tenzij het lid schriftelijk of per e-mail opzegt.

3. Indien de lidmaatschapsbijdrage niet betaald is, kan het lid op geen enkele manier aanspraak maken op diensten aan ledenprijs. Het is de organisatie overigens toegestaan om bepaalde diensten af te sluiten (bv. toegang tot ledenextranet, toesturen van newsletter, toegang tot members only activiteiten zoals werkgroepen, ...) en/of de niet-leden meerprijs voor genoten diensten achteraf aan te rekenen.

4. De vraag tot betaling van het lidmaatschap gebeurt via een factuur.  In geval van niet-betaling van een factuur kunnen verwijlinteresten (1% per maand en 100 euro forfaitaire vergoeding) aangerekend worden bij laattijdige betaling. De betaaltermijn is stipt 30 dagen na ontvangst van factuur.

5. Indien het lid verzaakt het lidmaatschap te betalen voor jaar x kan het lidmaatschap voor jaar x+1 pas ingaan na betaling van het lidmaatschap voor jaar x. Er kan in dat geval geen aanspraak gemaakt worden op diensten van jaar x.

Sluiten