Nieuw algemeen coördinator VBZV

Menu

De vereniging heeft sinds 6 januari 2020 een nieuwe coördinator. Julie Van Spaendonck heeft de juiste kennis en vaardigheden in huis om de bestuursleden professioneel te ondersteunen met scherpere standpunten en goede communicatie.

De vereniging heeft sinds 6 januari 2020 een nieuwe coördinator. Julie Van Spaendonck heeft de juiste kennis en vaardigheden in huis om de bestuursleden professioneel te ondersteunen met scherpere standpunten en goede communicatie. Ze zal onze vereniging sterken en met meer identiteit naar de buitenwereld profileren. Daarnaast heeft Julie de taak de vereniging verder te professionaliseren en het werk van interim coördinator Patrick Janssen verder te zetten. (contact: julie@vbzv.be)

De dagelijkse werking van VBZV wordt vervolledigd door Ann Van den Broeck en Ilse Van Wesemael.

Reeds vele jaren de continuïteit en sterkhouder wat betreft het vaste bureau van de vereniging is Ann Van den Broeck. Door een organisatorische herschikking van taken zal Ann meer tijd vrij kunnen maken voor inhoudelijke vragen van leden, inhoudelijke communicatie in verband met riziv-evoluties, zakelijke advies, begeleidingen,… Via deze weg wensen wij Ann ook te danken voor haar aanpak van de verhuis van onze kantoren aanvang januari. (contact: ann@vbzv.be)

Ilse Van Wesemael verzorgt onze communicatie. Wegens zwangerschapsverlof zal Ilse minder prominent in het VBZV verhaal voorkomen in de komende maanden. We wensen haar en haar partner heel veel geluk toe met hun toekomstig eerste kindje.

Met het uitgebreide bestuur en de werknemers willen we verder werk maken van een slagkrachtige en sterke VBZV.

Sluiten