Vernieuwde terugbetaling van actieve verbandmiddelen bij chronische wonden

Menu

Op 1 oktober 2019 trad de nieuwe tegemoetkoming voor actieve verbandmiddelen in werking. Patiënten met chronische wonden, die na 6 weken behandeling nog niet genezen zijn, komen in aanmerking voor een terugbetaling van 20% op de verkoopprijs in de officina apotheek.

Op 1 oktober 2019 trad de nieuwe tegemoetkoming voor actieve verbandmiddelen in werking. Patiënten met chronische wonden, die na 6 weken behandeling nog niet genezen zijn, komen in aanmerking voor een terugbetaling van 20% op de verkoopprijs in de officina apotheek.
De kosten ten laste van de patiënte komen in aanmerking voor de maximumfactuur (MAF) en zodra het remgeldplafond bereikt is, worden vergoedbare verbandmiddelen integraal terugbetaald in derdebetalersregeling.
Voordelen van actieve verbandmiddelen
Actieve verbandmiddelen bieden tot 50% meer kans op een volledige genezing van chronische wonden dan conventionele verbandmiddelen 1,2. De levenskwaliteit van patiënten wordt aanzienlijk verbeterd dankzij minder pijn, minder huidbeschadiging, een langere draagtijd en een bewezen snellere wondheling 3,4,5,6,7. Actieve wondverbanden die meerdere dagen kunnen aanblijven, het exsudaat aanpakken en een goed wondhelingsmilieu vormen, kunnen bovendien een significante impact uitoefenen op de totale wondzorgkost1.
In het belang van de patiënt, zo werkt het…
stappenplan
Referenties:
1. DOC 52 0479/001 (29 november 2007) - Voorstel van resolutie met betrekking tot de verzorging van chronische wonden ingediend door de dames Yolande Avontroodt, et al., https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/52/0479/52K0479001.pdf 
2. Heyer K., Effectiveness of Advanced versus Conventional Wound Dressings on Healing of Chronic Wounds: Systematic Review and Meta-Analysis, Dermatology, 2013;10,1159/000348331
3. White R. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. wounds UK 2005 
4. White R. A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008; Vol 4, No 1.
5. Upton D et al. Pain and stress as contributors to delayed wound healing. Wound Practice and Research, 2010. 
6. Wiberg AB et al. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster gepresenteerd tijdens het 3e congres van de WUWHS, Toronto, Canada, 2008. 
7. Meaume S et al. A study to compare a new self adherent soft silicone dressing with a self adherent polymer dressing in stage II pressure ulcers. Ostomy Wound Management, 2003.
Sluiten