Het Coronavirus

Menu

Informatie voor zorgverleners is te raadplegen via de website van Sciensano.

Informatie voor zorgverleners is te raadplegen via de website van Sciensano.

Het is gebleken dat het coronavirus vooral kwetsbare ouderen en mensen met risicofactoren (zoals diabetes, hart- en vaatziekten, hartfalen, chronisch nierlijden, COPD, kanker) treft. Daarom wordt er bijzondere aandacht voor deze risicogroep gevraagd. Als u zou merken dat deze patiënten koorts en klinische symptomen van luchtweginfectie vertonen (hoest of ademhalingsmoeilijkheden), moet de huisarts gecontacteerd worden. Gelieve te benadrukken dat ze telefonisch contact moeten nemen (wachtzaal vermijden) en dat ze zich niet spontaan naar de spoedgevallendienst begeven.

Als u zelf merkt dat u bovenstaande klachten vertoont, gelieve onmiddellijk de activiteiten te stoppen en contact te nemen met de huisarts.

Belangrijk is om na elk patiëntencontact de handen zorgvuldig en gedurende 40 à 60 seconden te wassen met water en zeep.

Voor het algemene publiek is de website www.info-coronavirus.be opgericht. Mensen met vragen over het coronavirus kunnen ook bellen naar het federale callcenter op 0800/14689.

Meer info vindt u ook op de website van het Agentschap Zorg- en Gezondheid.

Sluiten