Omzendbrief 2020/01 - Lezing eID / COVID-19

Menu

OMZENDBRIEF THUISVERPLEEGKUNDIGEN

OMZENDBRIEF THUISVERPLEEGKUNDIGEN

Brussel, 18 03 2020

In de strijd tegen Covid-19 zijn jullie, de thuisverpleegkundigen, een belangrijke schakel in de eerste lijn. Voor mensen die niet of minder mobiel zijn, is jullie hulp onontbeerlijk. Als overheid willen we jullie dan ook zo goed mogelijk ondersteunen in jullie dagelijkse werk.

Sinds 1 oktober 2017 is het verplicht om bij de toepassing van de elektronische derdebetalersregeling de identiteit van elke patiënt te verifiëren via de eID. Maar in de huidige situatie is die verplichting moeilijk opvolgbaar. Via het gebruik van een kaartlezer en elektronisch materiaal bij verschillende patiënten zou het virus immers verder verspreid kunnen worden.

We passen de toepassing van de regelgeving daarom aan: als thuisverpleegkundigen hoeven jullie de eID van de patiënt niet langer in te lezen.

Concreet kan bij de facturatie de manuele invoering worden toegepast (R 52 Z 9 = 4) met vermelding van één van de redenen die voorzien zijn voor manuele invoering (R 52 Z 3).

De controlediensten zullen geen rekening houden met de manier waarop de identiteit van patiënten is geregistreerd (via eID of manueel) tijdens deze coronacrisis.

De uitzonderlijke regeling geldt vanaf maart 2020 en dat zolang de coronacrisis loopt. Het RIZIV zal iedereen 15 dagen op voorhand op de hoogte brengen van het stopzetten van de uitzondering.

Het RIZIV onderzoekt momenteel welke andere maatregelen we kunnen nemen om jullie, de thuisverpleegkundigen, en andere zorgverleners zo goed mogelijk te ondersteunen in de strijd tegen Covid-19. Wie tips of ideeën heeft, kan ons daarover contacteren via covid19@riziv-inami.fgov.be.

De meest recente medische richtlijnen voor thuisverpleegkundigen in de strijd tegen Covid-19 zijn terug te vinden op de website van Sciensano. Patiënten met vragen kunt u steeds verwijzen naar www.info-coronavirus.be.

We willen jullie oprecht bedanken voor jullie inzet in deze moeilijke tijden en wensen jullie veel moed voor de zware weken die nog voor ons liggen.

De Leidend ambtenaar

Mickaël DAUBIE

Directeur-generaal a.i.

Sluiten