Zelfstandige thuisverpleegkundigen: "Wij blijven NIET in ons kot!"

Menu

Vilvoorde, 7 april 2020 – Alleen en met te weinig persoonlijke beschermingsmiddelen gaan zelfstandige thuisverpleegkundigen elke dag de baan op om meerdere bezoeken af te leggen bij ouderen en langdurige zieken. Omdat het niet anders kan, maar tegelijk verhoogt de werkdruk en vooral de stress om zelf uit te vallen. Voor velen dreigt ook een economische ramp.

Vilvoorde, 7 april 2020 – Alleen en met te weinig persoonlijke beschermingsmiddelen gaan zelfstandige thuisverpleegkundigen elke dag de baan op om meerdere bezoeken af te leggen bij ouderen en langdurige zieken. Omdat het niet anders kan, maar tegelijk verhoogt de werkdruk en vooral de stress om zelf uit te vallen. Voor velen dreigt ook een economische ramp.

VBZV, de Vlaamse Beroepsvereniging van Zelfstandige Verpleegkundigen, vraagt dan ook dringende erkenning en ondersteuning voor de uitdagingen waarvoor zij staan. Dit is levensnoodzakelijk om de verdere verspreiding van COVID-19 onder kwetsbare groepen te vermijden en tegelijk alle patiënten de nodige zorg te blijven garanderen. 

“Zelfstandige thuisverpleegkundigen kunnen niet anders dan bij de patiënten thuis gaan, wij kunnen niet in ons kot blijven. Veel collega’s kampen met een verhoogde werkdruk doordat er heel wat veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden. Een tekort aan maskers en dergelijke geeft hen ook nog eens stress om zelf niet besmet te geraken. Het zijn onaanvaardbare situaties aan het worden. We willen duidelijkheid over hoe we financieel vergoed gaan worden. We willen fair behandeld worden, net zoals de andere zorgverleners!” Wim Laporte, inrollend voorzitter VBZV.

VBZV heeft een reeks van maatregelen opgelijst waarmee ze bij alle betrokken overheidsinstanties aanklopt (Vlaams, Federaal, RIZIV). Het gaat op de eerste plaats over zaken die dringend opgelost moeten worden (zoals de beschermingsmiddelen), maar ook over compenserende maatregelen om tegemoet te komen aan mindere inkomsten, hogere kosten en risico’s bij uitval. Als zelfstandige is er geen gelijkaardig vangnet zoals voor bedienden, er is geen erkenning van COVID-19 als beroepsziekte en de premies voor zij die niet mogen werken (4000 euro) of zij wel mogen maar veel omzet derven (3000 euro) zijn helemaal niet van toepassing. VBZV dringt aan op een aparte risico- of gevarenpremie. 

Indien deze maatregelen er niet komen, zullen de thuisverplegers noodgedwongen (om medische en/of economische redenen) in hun kot moeten blijven! En dat wil niemand de meer dan 750.000 patiënten die de thuisverplegers dagelijks bezoeken, aandoen.

VBZV telt 2800 leden maar bereikt indirect ook heel wat andere zelfstandige thuisverpleegkundigen via de associatie-netwerken, de vormingen en de communicatiekanalen.

Sluiten