600 miljoen voor structurele maatregelen in de federale zorgsector

Menu

Met tevredenheid vernamen we enkele dagen geleden dat de federale regering 600 miljoen vrij maakt voor structurele maatregelen in de federale zorgsector. Concreet gaat het om gelden voor de ziekenhuizen en de thuisverpleging. Dat de thuisverpleging vernoemd wordt maakt ons des te meer nieuwsgierig.

Met tevredenheid vernamen we enkele dagen geleden dat de federale regering 600 miljoen vrij maakt voor structurele maatregelen in de federale zorgsector. Concreet gaat het om gelden voor de ziekenhuizen en de thuisverpleging. Dat de thuisverpleging vernoemd wordt maakt ons des te meer nieuwsgierig.
Ik hoef niet te verwijzen naar de (harde) werkomstandigheden, de attractiviteit verhogen van het verpleegkundig beroep, stress en inzet, de noodzakelijke erkenning en waardering, enz.…
Al het goede dat men vertelt en schrijft over de verpleegkundigen, is natuurlijk ook van toepassing op de zelfstandig verpleegkundigen. Het is alléén “het statuut” dat verschillend is.
Men verwijst altijd naar Cao’s, die effectief gericht zijn op loontrekkenden.
Er is in het verleden al gestart om gelden vrij te maken om de attractiviteit van het verpleegkundig beroep te bevorderen. De budgettaire middelen die nu bepaald zijn om de federale zorgsectoren te financieren, zijn zeker bemoedigend en lovenswaardig.
Maar de duizenden zelfstandige thuisverpleegkundigen zijn niet gevat in Cao’s die uitmonden in het IFIC-systeem. 
De sector thuisverpleging is niet gebaad bij een “scheeftrekking” van het verloningssysteem. 
Het gaat duidelijk over de herwaardering en gelijkwaardigheid van alle verpleegkundigen. Ook de zelfstandig thuisverpleegkundigen moeten krijgen wat ze verdienen!
Wat uitgewerkt is voor de loontrekkenden, zou ook in een “pact” voor de zelfstandige verpleegkundigen moeten of kunnen uitgewerkt worden.
Omdat wij acteren onder federale bevoegdheid, richt ik mij dan ook naar de federale minister(s).
Graag had ik vernomen wat er voor de zelfstandige thuisverpleegkundigen voorzien wordt en vragen wij ook om een overleg.
We hebben dit schrijven gericht aan Minister De Block en Minister Muylle. 
Ook hebben we AUVB (Algemene Unie Verpleegkundigen België) en FVB (Federatie Vrije Beroepen) gevraagd om onze standpunten mee te ondersteunen.
Lucien Speeckaert
Voorzitter VBZV
Sluiten