Afwijking beroepsgeheim bij besmetting COVID-19

Menu

Zoals u kon lezen, werd een afwijking op het beroepsgeheim toegekend voor vrije beroepers die besmet raken met het Covid 19-virus en willen meewerken aan het contactonderzoek. Vanaf 01/07/2020 kunnen zij, zonder vrees voor enige sanctie, aan de contacttracers meedelen met wie zij de dagen voorafgaand aan de besmetting contact hadden. De mededeling beperkt zich tot de identiteit en contactgegevens van het cliënteel of patiënten waarmee de vrije beroepsbeoefenaar in contact kwam. De meegedeelde informatie wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.

Zoals u kon lezen, werd een afwijking op het beroepsgeheim toegekend voor vrije beroepers die besmet raken met het Covid 19-virus en willen meewerken aan het contactonderzoek. Vanaf 01/07/2020 kunnen zij, zonder vrees voor enige sanctie, aan de contacttracers meedelen met wie zij de dagen voorafgaand aan de besmetting contact hadden. De mededeling beperkt zich tot de identiteit en contactgegevens van het cliënteel of patiënten waarmee de vrije beroepsbeoefenaar in contact kwam. De meegedeelde informatie wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.
In het Belgisch Staatsblad van 29/06/2020 werd het KB nr. 44 betreffende de gegevensverwerking door Sciensano gepubliceerd. Dit besluit is het 'vervolg' op het gekende KB nr. 18 dat slechts werking had tot vandaag (30/06/2020). Deze kan u hier raadplegen.
KB nr. 44 bepaalt dat het contactonderzoek een afwijking vormt op het beroepsgeheim conform art. 458 Sw. Dit betekent dat vrije beroepsbeoefenaars die besmet zijn met Covid-19 nu kunnen meewerken aan het contactonderzoek. Zij kunnen aan de contacttracers meedelen wie zij de voorbije dagen hebben gezien, ook wanneer deze contacten plaatsvonden i.h.k.v. hun professionele activiteiten, zonder dat zij hiermee hun beroepsgeheim schenden.
Wij moedigen alle vrije beroepsbeoefenaars aan om mee te werken aan het contactonderzoek.
Hieronder vindt u een template waarmee u en/of uw praktijk hun cliënteel/patiënten kunnen op de hoogte stellen van het feit dat vrije beroepsbeoefenaars meewerken aan het contactonderzoek ter bestrijding van het aantal besmettingen met het Covid 19-virus. Nu een tweede golf zich volop aan het ontwikkelen is en ieders medewerking vereist is om deze golf zo snel mogelijk te stoppen, is contact tracing misschien nog meer dan tevoren van enorm belang.
Sluiten