COVID-19: Staalname aan huis - Consortium van diensten thuisverpleging

Menu

Op 30 juli 2020 hadden 4 consortia een overeenkomst getekend met het Verzekeringscomité voor de uitvoering van cohortzorg in de thuisverpleging : Thuisverpleging Oost-Vlaanderen, Cohrtzorg West-Vlaanderen, Consortium Limburg en Thuisverpleging Provincie Vlaams-Brabant.

Op 30 juli 2020 hadden 4 consortia een overeenkomst getekend met het Verzekeringscomité voor de uitvoering van cohortzorg in de thuisverpleging : Thuisverpleging Oost-Vlaanderen, Cohrtzorg West-Vlaanderen, Consortium Limburg en Thuisverpleging Provincie Vlaams-Brabant.
Er wordt van de consortia verwacht dat zij naast de cohortzorg ook de afnamecapaciteit van de triage- en afnamecentra zouden versterken. 
Daartoe wordt door de Overeenkomstencommissie Verpleegkundigen - Verzekeringsinstellingen aan het Verzekeringscomité een ontwerp van overeenkomst voorgelegd waarin zowel de reeds bestaande regeling voor cohortzorg wordt opgenomen als de nieuwe regeling voor de afname van testen. Wat dit laatste betreft gaat het om: 
Versterking van de afnamecapaciteit van een triage- en afnamecentrum:
  • een aantal VTE verpleegkundigen ter beschikking stellen van het triage- en afnamecentrum volgens de op voorhand gemaakte afspraken. 
  • de afname van stalen bij de patiënt thuis in geval de behandelend arts oordeelt dat zijn patiënt niet in staat is om zich te verplaatsen naar een triage- en afnamecentrum en de arts zelf niet kan instaan voor de staalafname. 
Betrokken patiënten
De doelgroep zijn de personen die beantwoorden aan de "case definitions" van Sciensano. Dit kunnen symptomatische maar ook asymptomatische patiënten zijn (met name mensen met een hoog risico die door een callcenter worden gestuurd of reizigers die terugkeren uit risicogebieden). 
In sommige gevallen zijn het ook patiënten die niet in staat zijn om zich te verplaatsen naar een triage- en afnamecentrum en waarbij de behandelend arts niet kan instaan voor de staalafname 
Financiering
De financiering van de afnames zoals deze zijn voorzien in deze overeenkomst maakt deel uit van de financiering van de afname-en triagecentra. 
Elk uur waarbij afnames van stalen zijn gerealiseerd telt als 1 “C”, wat overeenstemt met 47,25 euro. Dit bedrag dekt alle kosten voor het ter beschikking stellen van verpleegkundigen aan het triage- en afnamecentrum en/of voor de afname van stalen bij de patiënt thuis. Voor de afname bij de patiënt thuis wordt een gemiddelde tijdsbesteding in aanmerking genomen van 0,5 uur (onafgezien het aantal afnames tijdens hetzelfde bezoek). 
Voor de administratieve ondersteuning ontvangt het consortium 4,8 euro per uur gepresteerd door de verpleegkundigen in het kader van artikel 5 van deze overeenkomst met een maximum per week van 1.328,48 euro per consortium. 
Voor onze thuisverpleegkundigen, wanneer je patiënt bezoek krijgt van een verpleegkundige voor staalafname COVID-19 uit de cohortronde komt de tarificatie van uitgevoerde zorgen niet in het gedrang.
Deze staalafnames gebeuren niet via nomenclatuur.
Sluiten