COVID-19: Versterking van triage- en afnamecentra

Menu

Triagecentra en afnamecentra zijn specifiek opgezette centra om patiënten te onderzoeken die mogelijk besmet zijn met COVID-19. Zij doen dat na verwijzing door een arts. Om deze centra extra te ondersteunen sluiten we overeenkomsten met consortia van thuisverpleegkundigen, die zo kunnen helpen in de centra. 

Overeenkomsten met consortia van thuisverpleegkundigen

Triagecentra en afnamecentra zijn specifiek opgezette centra om patiënten te onderzoeken die mogelijk besmet zijn met COVID-19. Zij doen dat na verwijzing door een arts. Om deze centra extra te ondersteunen sluiten we overeenkomsten met consortia van thuisverpleegkundigen, die zo kunnen helpen in de centra. 

We willen de triage- en afnamecentra extra ondersteunen en sluiten overeenkomsten met consortia van thuisverpleegkundigen af om verpleegkundigen voor de centra ter beschikking te stellen.

Per geografische zone sluiten we met 1 consortium een overeenkomst. Momenteel is er al een consortium gekend voor elk van de 5 Vlaamse provincies. Voor andere geografische zones is de oprichting van consortia in voorbereiding. De triage- en afnamecentra kunnen een beroep doen op de consortia. De centra hebben de contactgegevens via e-mail gekregen.

Wat vergoeden we?

De financiering van de afnames in deze regeling maakt deel uit van de financiering van de triage- en afnamecentra.

  • Voor elk uur dat verpleegkundigen stalen afnemen, is er een financiering van 47,25 EUR. Voor de afname bij de patiënt thuis nemen we een gemiddelde tijdsbesteding in aanmerking van 0,5 uur (ongeacht het aantal afnames tijdens hetzelfde bezoek).
  • Voor de administratieve ondersteuning ontvangt het consortium 4,80 EUR per uur gepresteerd door de verpleegkundigen in het kader van deze regeling. Er is een maximum per week van 1.328,48 EUR per consortium.

Hoe gebeurt de facturatie van deze activiteiten door verpleegkundigen?

We betalen op basis van de wekelijkse rapportering van de activiteit door de triage- en afnamecentra: het aantal gepresteerde uren in het centrum en het aantal uitgevoerde testen bij de patiënt thuis. We ontvangen de gegevens van de triage- en afnamecentra en stellen op basis daarvan voor elke kalendermaand een betalingsopdracht op voor het consortium.

Wat is de looptijd van deze steunmaatregel?

Deze regeling om de triage- en afnamecentra te ondersteunen heeft uitwerking vanaf 3 augustus 2020 en geldt tot de datum waarop de financiering van de triage- en afnamecentra eindigt bij koninklijk besluit (datum nog niet bepaald).

Vragen?

  • Zorgverleners met vragen over de terugbetaling van zorg in het kader van de strijd tegen Covid-19 kunnen terecht op covid19@riziv-inami.fgov.be.
  • Voor alle andere vragen: www.info-coronavirus.be, info-coronavirus@health.fgov.be of 0800 14 689 van 9u tot 17u

| Bron: Riziv 25/08/2020

Sluiten