Frequently Asked Question: Testings

Menu

Er zijn teveel richtlijnen en de richtlijnen zijn te onduidelijk!

Er zijn teveel richtlijnen en de richtlijnen zijn te onduidelijk!

Testings kunnen gedaan of uitgevoerd worden in afnamecentrum of triagecentrum. Ook een huisarts kan tests afnemen en de nodige administratie hierrond opnemen, maar hij kan zijn patiënten hiervoor ook doorverwijzen naar afname- of triagecentrum. Het is de arts die moet nagaan en kan beslissen of een test noodzakelijk is en daaraan gekoppeld ook terugbetaling volgt (normaal mag er geen supplement aangerekend worden aan de patiënt).

In een afname- of triagecentrum kan een (zelfstandig) verpleegkundige actief zijn en die krijgt een uurverloning van 47,25 euro die via dit centrum uitbetaald wordt. Hij/zijij kan via dit centrum ook een staalafname thuis gaan verrichten. Dit wordt verrekend per 1/2u per adres (vergoeding is hier 1/2 van 47,25€).

Sinds half augustus is er in elke Vlaamse provincie één consortium erkend door het Riziv. Die testing is een bijkomende opdracht voor die consortia rond cohortzorg en wordt collectief georganiseerd om elkaar te kunnen ondersteunen. Elke zelfstandige thuisverpleegkundige kan zich aanmelden bij het consortium in zijn provincie en er een samenwerkingsakkoord mee afsluiten. Normaal gezien worden hier ook dezelfde tarieven gehanteerd en de uitbetaling gebeurt via het consortium. Er is geen nomenclatuurnummer voorzien voor afname testings.

Het afname- of triagecentrum kan een beroep doen op het consortium om verpleegkundigen af te vaardigen om de staalafnamen te komen doen. Sommige afname- of triagecentrums doen uitsluitend beroep op erkende diensten thuisverpleging of zelfstandigen uit de omgeving.

Een staalafname “pre-op” alvorens men opgenomen wordt in het ziekenhuis wordt niet vergoed via afname- of triagecentrum. Dit zit vervat in een ander financieringssysteem van de ziekenhuizen. Hier moet je dus een akkoord hebben met een betreffend ziekenhuis, ook wat betreft leveren van (test)materiaal en hoe ze je vergoeden (normaal gezien hetzelfde tarief dat gekend is door triagecentrum).

Wat stagiairs betreft geldt de algemene regel – ook in de thuiszorg en de thuisverpleging – dat ze de aanpak voor werknemers volgen. Als een stagiair zuiver preventief wordt getest, dan gebeurt dat op kosten van de werkgever/stageplaats.

Sommige werkgevers vragen ook aan labo’s om hun personeel (preventief of bij een uitbraak) te testen, hier is het de werkgever die de labo’s betaald en de labo’s sluiten overeenkomsten af met (zelfstandige) thuisverpleegkundigen (bijvoorbeeld de samenwerking tussen VBZV en Eurofins).

Algemeen: er zijn teveel richtlijnen en de richtlijnen zijn te onduidelijk. Huisartsen kunnen niet meer volgen en dreigen tot een eigen individuele aanpak over te gaan. De situatie is niet lang meer houdbaar, wetend dat de herfst en de winter nog moeten beginnen! Er is dus nood aan oplossingen en bijsturing.

Sluiten