Open brief als reactie op het wetsvoorstel dat niet-bevoegde personen toelaat verpleegkundige handelingen te stellen

Menu

Er is een wetsvoorstel ingediend en ondertussen goedgekeurd in de Kamer waarbij niet bevoegde personen, in het kader van de COVID-19 epidemie, verpleegkundige handelingen mogen stellen.

Dit KB mag enkel gebruikt worden in het kader van deze COVID-pandemie en wanneer er onvoldoende VPK ter beschikking zijn. Dit lijkt nu problematisch te zijn/worden in WZC en sommige ziekenhuizen. Maar in de thuisverpleging is dit op de dag van vandaag, nog niet aan de orde.

Het moet absoluut beperkt worden in de tijd en het mag niet gebruikt worden in de toekomst als “precedent”. Dit KB mag in geen geval de deur openzetten naar andere gevolgen, zoals de toewijzing/afvaardiging van verpleegkundige handelingen aan paramedici of andere beoefenaars. De uitoefening van de verpleegkunde en van de desbetreffende verpleegkundige handelingen en het ter zake geldende kwalitatieve kader worden strikt geregeld bij de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 over de uitoefening van de gezondheidsberoepen. De discussie over welke taken “echte” verpleegkundige taken zijn en welke kunnen gedelegeerd worden moet op een serene manier gevoerd en niet op een moment van een pandemie of crisis. We willen ook vermijden dat sommige diensten deze situatie willen aangrijpen om zichzelf versterken. 
VBZV begrijpt dat in tijden van nood uitzonderlijke tijdelijke maatregelen nodig zijn. Verpleegkundigen moeten in de uitoefening van hun beroep bijgestaan worden. Uiteraard!
Deze maatregel doet onze wenkbrauwen echter fronsen. De wet op de uitoefening van de gezondheidsberoepen garandeert dat de uitoefening van de verpleegkunde op een kwaliteitsvolle en veilige manier kan verlopen voor patiënten. De goedkeuring van dit wetsvoorstel zet heel het kwaliteitsvol veilig verpleegkundig handelen op losse schroeven. 
Bijstaan wil niet zeggen dat onze opleiding moet herleid worden tot een snelcursus! Verpleegkundigen worden teveel belast met niet-verpleegkundige taken die wel kunnen overgenomen worden door mensen met een andere opleiding. Het lijkt ons beter hierop in te zetten en niet echt verpleegkundige taken zoals logistiek en administratieve ondersteuning toe te vertrouwen aan andere personen.  Geef toe het opmaken van een bed is een net iets andere taak als een blaassonde plaatsen. Verpleegkundigen worden getraind om te observeren om het ganse klinische plaatje te zien en om daarop te anticiperen. Daardoor wordt dat hygiënisch toilet net iets meer als een toilet .
 
Nee, wij gaan niet akkoord met de verdere uitholling van ons beroep! Wij willen ook in moeilijke tijden kwaliteit blijven garanderen.  Kwaliteit waar de echte verpleegkundige voor garant staat! Verpleegkunde is geen snelcursus EHBO!
Na het warme applaus dat we in de eerste corona golf massaal mochten ontvangen, voelt de goedkeuring van dit wetsvoorstel in de Kamer bitter aan! Deze wet brengt niet veel zoden aan de dijk en ondergraaft onze opleiding en ons zijn in ons diepste!
 
Onze leden en hun verpleegkundige collega’s kijken nochtans na jaren van onderwaardering , te weinig handen aan het bed , niet indexeringen en verouderde nomenclatuur reikhalzend uit naar een overtuigend signaal van de overheid in de herwaardering van ons beroep. Er worden heel wat tegemoetkomingen voorzien voor “de bediendensector”, maar de collega’s zelfstandigen (nochtans een meerderheid in de 1st lijn) is men vergeten! 
Tijd dat men ons verpleegkundigen werkzaam in de eerste lijn de erkenning geeft die we verdienen. Tijd dat men ook de zelfstandige zorgverlener (h)erkent !
VBZV zal hierover blijven waken en hiervoor blijven ijveren.
Sluiten