Advies Technische Commissie aangaande zogeheten "noodwet van 6/11"

Menu

Het advies van de Technische Commissie voor verpleegkunde omtrent een KB met uitvoeringsbesluiten betreffende de noodwet van 6 november werd vandaag gepubliceerd op de website van de FOD Volksgezondheid.

Het advies van de Technische Commissie voor verpleegkunde omtrent een KB met uitvoeringsbesluiten betreffende de noodwet van 6 november werd vandaag gepubliceerd op de website van de FOD Volksgezondheid.
Advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde betreffende het Koninklijk besluit tot uitvoering van art. 3 van de Wet van 6 november 2020 om toe te staan dat in het kader van de coronavirus-COVID-19 epidemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn.
Dit advies werd vandaag gepubliceerd op de website van FOD Volksgezondheid.
De tweede golf van de epidemie COVID-19 heeft een aanzienlijke overbelasting veroorzaakt van zorginstellingen en zorgpersoneel, vooral van verpleegkundigen en zorgkundigen. De Wet van 6 november 2020 geeft de mogelijkheid om niet wettelijk bevoegde personen verpleegkundige handelingen te laten uitvoeren voor de duur van deze epidemie en voor zover dit nodig zou zijn door een tekort aan bevoegd personeel.
Lees het volledige document hieronder na:
Sluiten