Zelfstandige thuisverpleegkundigen kunnen helpen in Corona-vaccinatie-strategie

Menu

Nu er licht aan het eind van de Corona-tunnel komt doordat er binnenkort vaccins ter beschikking zullen zijn, willen de zelfstandige thuisverpleegkundigen, die lid zijn van de Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen (VBZV), hun verantwoordelijkheid opnemen.

Nu er licht aan het eind van de Corona-tunnel komt doordat er binnenkort vaccins ter beschikking zullen zijn, willen de zelfstandige thuisverpleegkundigen, die lid zijn van de Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen (VBZV), hun verantwoordelijkheid opnemen.
Hoewel de thuisverpleegkundigen hoe dan ook al alle expertise en competenties hebben om voor deze of een vaccinatie ingezet te worden, heeft VBZV de afgelopen maand meer dan 1500 leden, maar ook niet-leden, al een extra opfrissing/bijscholing gegeven om te zorgen dat zij er klaar voor zijn. Deze bijscholingen werden ingericht voor leden (en niet-leden) verpleegkundigen om de griepvaccinatie op te starten en tevens ook voor de vaccinatie tegen Covid-19.
Dat betekent dat zij de druk op andere zorgverleners, zoals huisartsen en ziekenhuispersoneel, kunnen ontlasten via deze nieuwe wending in de bestrijding van Corona.
VBZV is dan ook vragende partij om mee opgenomen te worden in de werkgroep “vaccinatie”, zodat de meer dan 3000 leden op een efficiënte manier kunnen bijdragen tot de vaccinatie-strategie.
Op 15 oktober 2020 kwam Pierre Van Damme spreken op het congres van VBZV omtrent het thema: "Waarom is vaccinatie belangrijk?". VBZV ontving die dag meer dan 230 deelnemers, overwegend zelfstandige thuisverpleegkundigen, die werden geïnformeerd over het maatschappelijk belang van vaccinatie, het maatschappelijk voordeel en de sleutelrol die zij als zelfstandige verpleegkundige hebben in het bijdragen tot een goede vaccinatiegraad in de hele bevolking. Ook waarom het nodig is om erover te praten en waarom het zinvol is het uit te leggen aan anderen: het maakt deel uit van de goede medische praktijkvoering!
Lucien Speeckaert
Voorzitter VBZV
0495/249616
Sluiten