Vaccinatiestrategie COVID-19

Menu

Zoals je ongetwijfeld in de media hebt vernomen, heeft de interministeriële conferentie de vaccinatiestrategie voor ons land voorgesteld. De strategie bepaalt de volgorde van de doelgroepen voor vaccinatie. Het tempo waarmee die doelgroepen gevaccineerd worden, zal bepaald worden door de snelheid waarmee de vaccins geleverd worden.

Zoals je ongetwijfeld in de media hebt vernomen, heeft de interministeriële conferentie de vaccinatiestrategie voor ons land voorgesteld. De strategie bepaalt de volgorde van de doelgroepen voor vaccinatie. Het tempo waarmee die doelgroepen gevaccineerd worden, zal bepaald worden door de snelheid waarmee de vaccins geleverd worden.

Zoals je ongetwijfeld in de media hebt vernomen, heeft de interministeriële conferentie de vaccinatiestrategie voor ons land voorgesteld. De strategie bepaalt de volgorde van de doelgroepen voor vaccinatie. Het tempo waarmee die doelgroepen gevaccineerd worden, zal bepaald worden door de snelheid waarmee de vaccins geleverd worden. 

De bewoners en het personeel in de woonzorgcentra krijgen de absolute prioriteit. De eerste om en bij de 600.000 vaccins voor heel België, van Pfizer BioNTech, worden in januari verwacht en zullen prioritair naar de woonzorgcentra gaan. Aangezien van dit vaccin 2 dosissen nodig zijn, zullen met deze eerste lading 300.000 mensen in België gevaccineerd kunnen worden. 

In diezelfde prioritaire groep als de woonzorgcentra, maar wegens de beperkte beschikbaarheid van de vaccins, volgen de andere residentiële zorgvoorzieningen die kwetsbare doelgroepen opvangen: de centra voor kortverblijf type 1, de groepen voor assistentiewoningen die gekoppeld zijn aan een woonzorgcentrum, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de voorzieningen voor personen met een handicap met een kwetsbare populatie en de opvangcentra van de CAW’s. Andere voorzieningen zullen later aan bod komen. 

Met de informatie die we vandaag kennen over de productie- en levermogelijkheden van de vaccinproducenten, wordt verwacht dat quasi alle vaccins die ons land in januari en februari beschikbaar zal hebben, nodig zullen zijn voor deze collectieve zorgvoorzieningen. Zeker de eerste weken van januari zullen enkel de woonzorgcentra over vaccins kunnen beschikken. Op basis van de voorlopige informatie waarover het FAGG beschikt, zouden immers vanaf januari 2021, 340.000 personen kunnen gevaccineerd worden (voor heel België), 210.000 vanaf februari en 620.000 vanaf maart. Tussen april en juni 2021 neemt in de huidige schatting het aantal gradueel toe met meer dan 3 miljoen personen. 

Het zorgpersoneel in de ziekenhuizen en in de eerste lijn, waartoe we zeker ook het verzorgende personeel in de thuiszorg rekenen, zijn de volgende prioriteit aangezien ook zij voor veel kwetsbare personen zorgen en zelf ook een hoger besmettingsrisico lopen. Ze komen aan de beurt zodra er voldoende vaccins beschikbaar zijn, het is vandaag moeilijk te voorspellen wanneer dat precies zal zijn en of hier onderling nog een prioritering zal moeten toegepast worden. 

Na het zorgpersoneel in de ziekenhuizen en de eerste lijn, komen de andere medewerkers in de ziekenhuizen en de overgebleven zorgsectoren aan de beurt. Over het vaccineren van vrijwilligers in deze sectoren is nog geen duidelijkheid. 

Daarna zal gestart worden met vaccinaties in de algemene bevolking, te beginnen met 65+’ers, mensen met chronische aandoeningen en tot slot de rest van de bevolking. 

Motiveer je patiënten 

De vaccinatie is voor iedereen vrijwillig en dus niet verplicht. Men rekent er echter wel op dat zeker in de zorg- en welzijnssectoren er maximaal gevaccineerd wordt zodra daar de kans toe is. Zware ziekte en overlijdens bij de kwetsbare doelgroepen terugdringen, hoge personeelsuitval met soms ook ernstig ziekteverloop bij het zorgpersoneel vermijden, de enorme werkdruk en mentale belasting verlichten die u en uw medewerkers nu al maanden dragen … het zijn allemaal redenen voor een zo volledig mogelijke vaccinatie. 

Ongetwijfeld leven er twijfels over het vaccin. Momenteel worden alle gegevens over het vaccin van Pfizer, alle onderzoeksresultaten van studies naar de werking en de veiligheid, nog onderzocht door het Europese geneesmiddelenagentschap. In ons land zal het FAGG die informatie zo snel mogelijk beschikbaar maken. 

Alle veiligheidschecks worden doorlopen die bij andere vaccins of geneesmiddelen van toepassing zijn. Op de website www.laatjevaccineren.be vind je nu al antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over COVID-vaccins, ook over de veiligheid en snelheid van ontwikkeling. Deze website zal de komende dagen en weken verder aangevuld worden met dergelijke informatie en met campagnemateriaal, waarmee u op uw beurt vragen of bezorgdheden kan beantwoorden.

Sluiten