VBZV – de volgende stap…

Menu

VBZV heeft het afgelopen jaar niet stilgezeten. Dat werd ook nog maar eens duidelijk tijdens de recente jaarlijkse algemene vergadering waarop zowel de acties van vorig jaar, maar vooral ook de ambities van komend jaar werden besproken en goedgekeurd. 

VBZV heeft het afgelopen jaar niet stilgezeten. Dat werd ook nog maar eens duidelijk tijdens de recente jaarlijkse algemene vergadering waarop zowel de acties van vorig jaar, maar vooral ook de ambities van komend jaar werden besproken en goedgekeurd. 

Los van de informatieverspreiding (via de website, de wekelijkse newsletter en het gedrukte magazine Het Verband) en de intensieve belangenbehartiging (zie de Flash van vorige week), werd ook hard gewerkt aan de organisatie op zich.
Zo heeft de werkgroep VZW een belangrijke mijlpaal kunnen realiseren door de goedkeuring van nieuwe statuten, conform de nieuwe vzw-wetgeving en op maat van de vernieuwde organisatie. Achterliggend worden momenteel heel wat processen verder uitgewerkt, met als doel nog beter te kunnen inspelen op vragen van de leden.
Een ander belangrijk aspect daarbij is gelinkt aan een andere pijler van VBZV, nl. de werkgroep Lokale Werking. Voor VBZV is het cruciaal om dicht bij de leden te staan. Het uitbouwen van lokale kringen is dan ook één van de belangrijkste aandachtspunten. Hiervoor werden verschillende acties ondernomen. Op de eerste plaats zijn er vanuit het bestuur heel wat verkennende gesprekken geweest met bestaande of ontluikende initiatieven. Hieruit zijn uiteraard heel wat vragen gekomen naar VBZV toe, maar aan de andere kant is het duidelijk dat er veel goesting is om vanuit die lokale werking het verschil te maken naar de collega’s in de directe werkomgeving maar ook naar de sector in breder zin. 
VBZV maakt zich dan ook sterk om zowel bestaande als nieuwe kringen te ondersteunen door hen een kader te bieden en daadwerkelijk te ondersteunen. Hiervoor werden verschillende ‘instrumenten’ ontwikkeld:
  • een verregaande samenwerkingsovereenkomst met heel wat concrete diensten, o.m. op het vlak van communicatie via internet, newsletters, het organiseren van vormingen enzovoorts; 
  • modelstatuten die het mogelijk maken voor een lokale kring om vanuit een eigen identiteit en met een zekere autonomie te functioneren; 
  • de oprichting van een overlegorgaan dat toelaat om optimaal rekening te houden met de behoeften en verwachtingen van de kringen. De SARK (Strategische AdviesRaad Kringwerking) moet immers de best denkbare brug vormen tussen de lokale kringen en VBZV. 
Dankzij deze professionele aanpak binnen een breed kader is het voor VBZV mogelijk om voor een dergelijke grote groep van professionals (3000 zelfstandige thuisverpleegkundigen) efficiënt op te treden naar de overheid en ander actoren toe en zo haar rol als representatieve beroepsvereniging waar te maken. Het spreekt voor zich dat een en ander de komende maanden nog verder uitgewerkt wordt. 
Maar bij deze zeker een oproep naar leden die zich willen inzetten voor het belang van zowel de directe collega’s als voor de bredere sector. Neem contact met ons op om in gesprek te gaan!
Sluiten